Taxi-expert: 'Taxiplan is goed uitgebalanceerd'

Internationaal taxi-expert Wim Faber vindt het taxiplan van minister voor mobiliteit Pascal Smet (SP.A) een goed gebalanceerd plan. "De minister heeft geprobeerd een gelijk speelveld te creëren voor alle spelers op de taximarkt. Ik ben benieuwd hoe dit plan uitgewerkt zal worden," zegt hij. 

"Ik kan me wel inbeelden dat Uber minder blij zal zijn dan de taxisector," lacht Faber. Volgens hem is de minister erin geslaagd om de regels gelijk te maken voor alle spelers in de taxisector, voor zowel de reguliere taxi's als voor het onlineplatform Uber. Alleen is er volgens Faber nog wat onduidelijkheid over de concrete invulling van de voorstellen. 

"Neem nu het minimumtarief. Het is goed dat dat tarief hetzelfde wordt voor alle bezoldigd personenvervoer, maar het is niet duidelijk hoe laag dat bedrag zal zijn. Daar zal veel van afhangen voor de consument, want de grootste rem op taxigebruik is de prijs," zegt Faber. 

Onduidelijk
Een ander goed maar onduidelijk voornemen, vindt Faber de tegemoetkoming die de overheid zal betalen wanneer een taxivergunning wordt ontnomen. "In het verleden wilde de minister niet weten van een tegemoetkoming, omdat veel vergunningen clandestien werden verdeeld," legt hij uit. "Maar de overheid liet dat systeem oogluikend toe, ze was dus op de hoogte van de onjuiste vergunningen. Dan is het begrijpelijk dat ze betaalt voor een terugname van de vergunning. Al is het nog niet duidelijk hoe groot dat bedrag zal zijn." 

Andere speerpunten van het plan, zoals de verpersoonlijking van het licentiesysteem en de gelijkschakeling tussen taxi's en limousines, zijn volgens Faber niet uniek. Verschillende systemen bestaan in het buitenland en doen hun werk. "Ik heb al slechtere taxiplannen gezien," zegt hij. 

Autodruk
Toch volgt hij de minister niet helemaal wanneer het gaat over het aantal taxi's. "De minister lijkt te suggereren dat hoe meer taxi's er zijn, hoe minder auto's in Brussel zullen rond rijden. Dat is volgens mij een misvatting. Met meer taxi's haal je de pendelaars natuurlijk niet uit de stad," zegt hij. 

"Maar het is wel goed dat het aantal wagens die aan bezoldigd personenvervoer doen, beperkt blijft tot 1.800. In Londen bestaat dat plafond er niet. Daar rijden er bijvoorbeeld 25.000 taxi's rond en daarbovenop naar schatting 100.000 huurwagens," zegt hij. "Door Uber en andere autodeelplatformen is de autodruk daar dus gevoelig gestegen. Zo ver zal het in Brussel niet komen. Gelukkig." 
 

Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?

Lees ook