VUB overtuigd van meldpunt grensoverschrijdend gedrag

De VUB zegt "overtuigd te zijn van het nut van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag", waarmee de Brusselse universiteit startte in maart 2016. Andere universiteiten volgen het VUB-voorbeeld en richten nu ook een meldpunt op.

De VUB besliste in juni 2015 om een centraal meld- en informatiepunt op te richten voor ongewenst grensoverschrijdend gedrag, waar personeelsleden terechtkunnen rond pesten, geweld, seksisme en seksuele intimidatie.

In maart 2016 startte de VUB met de pilootfase van ongeveer een jaar met een professionele hulpverlener van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Tegelijk werd een grootscheepse campagne opgezet om mensen aan te moedigen om zaken te melden. Om privacyredenen wil de VUB voorlopig geen cijfers geven in verband met het meldpunt.

"We merken alleszins wel dat het meldpunt tegemoetkomt aan een reële nood van zowel studenten als van personeel om op een laagdrempelige manier zijn of haar verhaal kwijt te kunnen, al dan niet met het oog op verdere stappen en/of doorverwijzing naar de juiste instantie, zoals de politie", klinkt het.

Getuigenissen in Moeial
Eind 2016 kwam de studentenkrant Moeial nog naar buiten met getuigenissen over seksuele intimidatie tijdens studentendopen en kringactiviteiten. De universiteit benadrukte toen dat er eerder nooit meldingen zijn binnengelopen bij de studentenraad of op het officiële meldpunt van de VUB over deze seksistische handelingen, maar veroordeelden het gedrag wel sterk.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?