— Brussel kiest

Brussel Kiest 2019

Wat staat er in de onderhandelingsnota van PS, Ecolo en Défi?

© KH/BRUZZ
| Laurette Onkelinx, nog even voorzitster van de Brusselse PS.

Huisvesting, klimaat, werk, armoede en goed bestuur zijn de speerpunten in de onderhandelingsnota langs Franstalige zijde van de Brusselse regering die informateurs Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort (PS) vrijdag voorstelden. Er zouden onder meer gelote burgerpanels en een ambitieus plan voor meer sociale woningen komen.

Aan Franstalige zijde starten PS, Ecolo en Défi onderhandelingen over de vorming van een Brusselse regering. Maar waarover zijn de partijen het nu al eens? Een bloemlezing.

De onderhandelingsnota die de PS-kopstukken vrijdag verspreidden, omvat vijf grote thema’s:

 1. Het recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning

  De drie partijen willen dat er een noodplan komt om sociale woningen te renoveren en bij te bouwen. Ze willen daarover contracten afsluiten met de gemeenten. In het verleden slaagde het Gewest er amper in om sociale woningen bij te bouwen. Ook de sociale verhuurkantoren worden ondersteund.

  De onderhandelaars willen ook het terrein effenen om meer openbare woningen te bouwen (voor middenklasse-inkomens), ondermeer door een hervorming van de stedenbouwkundige regels. Het behoud van de middenklasse in Brussel überhaupt ook een centrale doelstelling doorheen de nota.

 2. Brussel als klimaatreferentie

  Het Gewest moet zich tegen 2050 tot koolstofvrije stad ontwikkelen. Dat kan volgens de drie partijen onder meer dankzij een energierenovatie van de bestaande woningen en een substantiële uitbreiding van het openbaarvervoersaanbod, zowel qua frequentie als qua netwerk. De nota vermeldt zowel metro, tram als bus.

  “Ecolo heeft ons duidelijk gemaakt dat ze voor de metro zijn, maar garanties willen dat die niet ten koste van het bovengrondse openbaar vervoer gaat,” legt Onkelinx uit aan BRUZZ. “We gaan nu de budgetten zo organiseren dat er een garantie is voor die bovengrondse infrastructuur.”

  De nota vermeldt verder een geïntegreerd tariefbeleid dat de stadsgebruikers moet aansporen om voor het openbaar vervoer of deelsystemen te kiezen. Voor jongeren worden er gratistarieven in het vooruitzicht gesteld.

  De autofiscaliteit, die in de huidige regeerperiode niet werd hervormd, moet dan weer vergroend worden.

 3. Duurzaam werk voor iedereen

  Het aantal langdurige werklozen willen de onderhandelaars op termijn naar nul. Ze willen daarvoor de huidige begeleidingsmaatregelen voor jonge en nieuwe werklozen uitbreiden. Het opleidingsaanbod moet ook groeien.

 4. De strijd tegen armoede, eenzaamheid en discriminatie

  De strijd voor gelijkheid van kansen en tegen discriminatie moet gebundeld worden in een code, die de bestaande wetgeving overkoepelt en versterkt.

  Er komt een wijkbenadering van de gezondheidszorg, met onder meer een accent op de wijkgezondheidscentra.
  De onderhandelaars willen ook dat de opvang voor daklozen het hele jaar door wordt versterkt.

  De invoering van de nieuwe kinderbijslag start vanaf 2020.
  Er moet een sociaal tarief komen voor het waterverbruik vanaf 2021.

 5. Versterking Brusselse identiteit en bestuursvormen, onder meer via burgerpanels

  Het trio vraagt een institutionele vereenvoudiging “qui vise une action politique décloisonnée des matières communautaires” (een beleid dat de muren rond de gemeenschapsmateries sloopt). Een actieve geweststeun aan tweetalige scholen moet bijvoorbeeld mogelijk worden.

  Er is ook veel aandacht voor participatie, onder meer via lokale coöperatieven en gelote burgerpanels.

  De onderhandelaars willen ook dat het beleid van Gewest en gemeenten coherenter wordt. Ze pleiten voor een harmonisering en ‘contractualisering’ van het beleid. Er moeten met andere woorden bindende overeenkomsten komen tussen de gezagsniveaus.

  De drie partijen willen verder het aantal schepenen in de gemeenten verminderen en pleiten ook voor een verplichte decumul.

Onkelinx en Vervoort
© KH/BRUZZ
| Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?