Forget & Remember: smeulende leegte, brandende pit

© Heleen Rodiers

Heleen Rodiers is fotografe en al sinds mensenheugenis vormgever van het cultuurmagazine van BRUZZ. Forget & Remember, een verhaal dat zich over een periode van tien jaar op haar lens prentte, is haar eerste fotoboek.

Rondom je dooft een stad. Aan haar rafelranden onderneem je een tocht door de smeulende resten van wat was. De natuur woekert onbeteugeld, begeesterd, opgezweept door een wilde wind. Een niemandsland waaruit alle zielen verdwenen zijn. Verloren voorwerpen wagen aan een wasdraad de oversteek naar het vergeten. In een bos vallen uiteengereten kampen en hutten uit de tijd. En dan word je door de maan begroet en ontwaar je door de mist een huis. De huls van een leven.

1679 Forget Remember smog
© Heleen Rodiers

Je treedt binnen. Hier overheerst de stilte. Een rug toont zich kwetsbaar en gehard, zwijgzaam en ondoordringbaar. Als onder een stolp verschijnen fragmenten van een leven, gebruiken en gewoontes die wachten. Eeuwig klaar om te doen wat ze deden. Vergeefs. Plots, in een zoeter licht, komt het vurige vlees in beeld. Diffuus, tussen hunkering en herinnering. In omgewoelde lakens sluimert vers de leegte.

1679 Forget Remember schaarbeek
© Heleen Rodiers

Buiten is de zon, tussen de nevelen die het huis omranden, nauwelijks te ontwaren. De scherpte ebt weg, je gaat verder op de tast. Je stuit op nieuwe sporen die je herkent maar niet kan plaatsen. Een pad, een lonkend avontuur. Een schuilplaats in een woud. Je lichaam vertakt zich. Tere ledematen lijken zichzelf speels uit te wissen. Priemende ogen branden gaatjes in je ziel, openen vluchtwegen naar plaatsen, tijden die je ontsnappen. En dan kondigt de wereld zich aan, eerst in flarden, dan als de toegeslibde aderen van een stad. Onder een blanco billboard, midden in het spitsuur, leg je jezelf te rusten. Een verloren ‘l’ maakt je hier tot hôte. Een gast. Je sluit je ogen, dwaallichten blijven flakkeren. Je vergeet, je herinnert je. — Kurt Snoekx

Uit: Heleen Rodiers, Forget & Remember, 88 p., €40, www.heleenrodiers.be

Onverbeeldbaar, onuitwisbaar

Heleen Rodiers is fotografe en al sinds mensenheugenis vormgever van het cultuurmagazine van BRUZZ. Forget & Remember, een verhaal dat zich over een periode van tien jaar op haar lens prentte, is haar eerste fotoboek. Daarin gaat ze met gedempte tred, wankel maar onbevreesd naar de leegte, het verlies en ons eeuwige, tomeloze verlangen. Op de tast, associatief, zoals het geheugen. Heleen Rodiers bewandelt in bezielde beelden de grenzen tussen binnen en buiten, tussen woekerende natuur en walsende stad, tussen scherp en flou, droom en drang, tussen ik en de ander, en schept zo een zinderende ruimte, waarin het onwezenlijke een onderkomen krijgt. Waar de natuur wild door je hoofd waait en spookachtige nevelslierten zich over de werkelijkheid leggen. Forget & Remember toont fragiel en verstild, vurig en fonkelend dat wat onverbeeldbaar, onuitwisbaar is. De leegte en de brandende pit die verlangen heet. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Oproep: Lees of reageer je wel eens op online comments, op nieuwssites of social media? Wil jij bijdragen aan een constructief online debat? Doe dan nu mee met het RHETORiC-onderzoek en ontvang een waardebon. Meer info en inschrijven.

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?