26 december 2021: protestmanifestatie van de cultuursector aan de Kunstberg tegen de sluiting van cultuurhuizen en bioscopen coronamaatregelen

| Archiefbeeld van protestmanifestatie van de cultuursector aan de Kunstberg tegen de gedwongen sluiting van cultuurhuizen en bioscopen in de hoop het coronavirus en de ziekte Covid-19 terug te dringen. December 2019.

Onderzoek wijst op veerkracht Brusselse creatieve sector

© Belga
03/05/2023

Op vraag van hub.brussels, het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning, heeft de VUB een studie uitgevoerd over de veerkracht van de Brusselse economie in het postcoronatijdperk. Vooral de culturele en creatieve sectoren (CCS) werden onder de loep genomen. "Die hebben zwaar geleden onder de crisis, maar kenden sindsdien een duidelijk herstel", aldus de VUB.

De culturele en creatieve sectoren zijn vandaag goed voor 22.000 ondernemingen in Brussel, tegenover zowat 25.000 ondernemingen in 2019, voor COVID-19. De sectoren genereren meer dan 100.000 jobs en een omzet van ruim 13 miljard euro. Dat resulteert in een netto toegevoegde waarde van 3,9 procent voor de Brusselse economie.

In vergelijking met de COVID-19-periode zijn dat goede resultaten, aldus de VUB. "Toen daalde het Brusselse bbp in de CCS met 11,2 procent, terwijl het algemene bbp van het gewest met 6,1 procent verminderde." Het jaar daarop, 2021, tekenden de Brusselse culturele en creatieve sectoren alweer een groei op van 10,1 procent. "Daarmee tonen deze sectoren hun veerkracht in Brussel", aldus VUB. "De cijfers wijzen op de grote herstelcapaciteit van deze bedrijven en laten, voor de komende jaren, een terugkeer verwachten naar het niveau van voor de crisis."

Toch wijst de studie ook op de kwetsbaarheid van sommige werkkrachten in de sectoren. "Vooral freelancers en zelfstandigen zijn kwetsbaar. Zij hebben bovendien een lager dan gemiddeld maandinkomen."

Volgens de VUB heeft vooral de overheidssteun tijdens COVID-19 het mogelijk gemaakt het aantal faillissementen tot een minimum te beperken en de werkgelegenheid op peil te houden. "We mogen verwachten dat de creatieve en culturele sectoren in Brussel zich zullen herstellen en in de periode 2023-2026 opnieuw een stabiel groeiniveau zullen bereiken", zegt Marlen Komorowski, professor aan de VUB en auteur van de studie. "Maar subsectoren zoals evenementen, cultuur, kunst en erfgoed, muziek, podiumkunsten en beeldende kunsten zullen de steun van beleidsmakers nog sterk nodig hebben."

Om die toekomstige problemen het hoofd te bieden, doet de studie ook enkele aanbevelingen om "deze waardevolle Brusselse sectoren verder te blijven steunen." Onder andere het versterken van de steunmaatregelen in crisistijden, "maar ook de noodzaak zich te concentreren op bepaalde sectoren die meer specifiek worden getroffen en die in Brussel een echte slagkracht hebben, zoals de audiovisuele sector, evenementenorganisatie en gamingsector", aldus het onderzoek. Ook het verder versnellen van de digitale transitie moet in de toekomst voor meer bescherming zorgen.

"Het is goed om zien dat de CCS zich herstellen na de opeenvolgende crisissen waarmee ze te maken hadden. De steunmaatregelen van het Gewest, maar vooral de veerkracht van de actoren uit de sectoren hebben hier in hoge mate toe bijgedragen. De CCS zijn prioritaire sectoren voor het gewest. Naast de specifieke steun van hub.brussels blijven we speciale aandacht besteden aan de sectoren, met name via de Crea.brussels-projectoproep en de financiering door Finance&invest.brussels, dat van de CCS een van zijn strategische prioriteiten heeft gemaakt", aldus Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , culture , VUB , cultuursector coronacrisis

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni