Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Brussel is de perfecte stad voor nostalgici. Alles wat goed is, wordt er immers afgebroken of afgeschaft. Bijgevolg was alles hier vroeger beter. Daarom ook dat musea en archieven hier zo goed gedijen. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van het Vlaamse leven in Brussel, kan terecht in het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB). Daar loopt een tweetalig project over het leven in de Noordwijk voor de kaalslag van de jaren zeventig.
Het AMVB verzamelt, bewaart en inventariseert het cultureel erfgoed van het 'Nederlandstalig maatschappelijk leven in Brussel'. Het beheerst met andere woorden de geschiedenis van de 'Brusselsche Zwemvereniging', over de 'Peter Benoitharmonie' tot de verenigingen voor amateurtoneel die later zouden opgaan in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS).

Vorig jaar verhuisde het AMVB naar een mooi gerenoveerd gebouw aan de Arduinkaai - de voormalige opslagplaats van de stoffenfirma Stiel en Rothschild van architect Armand Warny. Het AMVB huurt de benedenverdieping, goed voor 1.200 vierkante meter. Dat is genoeg om het archiefmateriaal in onder te brengen, een leeszaal, kantoorruimte en twee tentoonstellingszalen.

De nieuwe locatie werd vorig jaar geopend met een tetoonstelling die verschillende oude marionetten uit heel België samenbracht. Op 19 november opent een nieuwe tentoonstelling. Duurzamer dan graniet belicht de monumenten (standbeelden, straatnamen,...) die in de loop van de geschiedenis werden opgericht ter ere van figuren of gebeurtenissen uit de Vlaamse Beweging en de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. De tentoonstelling loopt tot eind februari.

De bibliotheek van het AMVB kan geraadpleegd worden in de leeszaal. Die is toegankelijk van dinsdag tot zaterdag tussen 10u en 17u. Zaterdag maak je wel best een afspraak. De historische bibliotheek telt meer dan 7.500 boeken, brochures, gidsen, catalogi, jaarverslagen en overdrukken van meer dan 4400 verenigingen en privé-personen. Het tijdschriftenbestand telt 2.570 titels. De diatheek telt meer dan 11.000 dia's over Brussel. In samenwerking met de vereniging Brussels Dialect stelt het AMVB in de leeszaal ook een ganse reeks boeken en brochures ter beschikking in Brabantse dialecten.

Geschiedenis van de Kassei
Een recent project waar het AMVB aan meewerkte, gaat over de Noordwijk en hoe die er in de decennia na de oorlog uitzag. De Noordwijk heeft fel te lijden gehad onder de kaalslag die er in de jaren zeventig heeft gewoed. Voor het megalomane Manhattanproject van Vanden Boeynants en Charlie De Pauw - 10.000 tot 15.000 bewoners moesten verhuizen - dat de komst van de torenhoge kantoorgebouwen inluidde, was het de wijk van het volk. er werden braderijen gehouden, je kwam er voorbij het ene café na het het andere en op de helikopterhaven landden de Rolling Stones. Nog vroeger in de geschiedenis was de Groendreef een belangrijke verkeersader. De adel flaneerde er en in 1830 vertrok er de eerste trein op het Europese vasteland richting Mechelen.

Over de geschiedenis van de Noordwijk schreef historicus Toon Toelen een boek. In De grote en kleine geschiedenis van de Kassei (verkrijgbaar in de twee landstalen) laat hij bewoners aan het woord die de tijd voor de kaalslag hebben gekend. Het is het verhaal van Freddy, Gusta, Mohamed en Wiske, over de cafés, het werk in de bouw en de hoertjes van de voormalige Mechaniekerstraat. Bij de verhalen horen foto's van buurtbewoner Sylvain De Brabander.

Aan de publicatie van het boek is ook een wandelparcours verbonden. Langs de belangrijke assen van de wijk hangen in totaal zestien affiches met foto's van de buurt zoals ze er vroeger uit zag. Samen nodigen ze uit tot een historische wandeling.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel
BRUZZ Magazine
deze week
  • Inclusie-manager Samia Ahrouch: 'Voetbal moet even divers zijn als Brussel'
  • Op zoek naar straatracers in Schaarbeek
  • De terugkeer van de ambtenaren
  • Hier vind je BRUZZ in de stad
  • Archief
deze week
  • Gorges Ocloo: 'De cultuursector is nogal hypocriet'
  • David Numwami: extase à tous les étages
  • Anne Daems: inside the 'Garden Room'
  • BRUZZ in the city
  • Archief
Neem een abonnement