Disclaimer

1. BRUZZ.be

De website BRUZZ.be wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en maakt deel uit van de Vlaams-Brusselse Media vzw.

2. Privacybeleid

Het bezoek en gebruik van BRUZZ.be is vrij. Dit betekent dat je artikels kan lezen, videobeelden kan bekijken, geluidsfragmenten beluisteren en informatie kan raadplegen zonder naam, e-mail of andere persoonlijke gegevens op te geven. Enkel voor het reageren op onze artikels en het ontvangen van onze nieuwsbrieven vragen wij je gegevens op. De redactie vraagt deze informatie om de personen die reageren op artikels te kennen of om een nieuwsbrief te kunnen sturen. 

2.1. Wedstrijden, reageren

Het deelnemen aan wedstrijden en het reageren op artikels op BRUZZ.be vereist het opgeven van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de winnaar(s) van de wedstrijden te contacteren en de identiteit van auteurs te verifiëren bij het reageren op artikels. Na afsluiten van een wedstrijd worden de gegevens van de deelnemers – behalve die van de winnaar – gewist uit het bestand. De gegevens worden enkel in het kader van deze acties gebruikt en in geen geval doorverkocht of doorgegeven aan derden.

2.2. Nieuwsbrief

Via de website BRUZZ.be kan ingetekend worden op een van de twee nieuwsbrieven, een wekelijkse en een dagelijkse (uitgezonderd de zondag). Voor de inschrijving worden enkele gegevens gevraagd. Deze gegevens worden enkel voor het versturen van de e-mail nieuwsbrief gebruikt of voor het aankondigen van acties op en van BRUZZ. Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Op dat moment worden alle gegevens uit de mailinglijst gehaald.

2.3. Abonnement op onze printpublicatie BRUZZ

Via de website BRUZZ.be kunnen gebruikers een abonnement op stadskrant en uitmagazine BRUZZ aanvragen. In dat kader worden persoonlijke gegevens verzameld nodig voor het versturen van het abonnement. Deze gegevens zijn en blijven het bezit van Vlaams-Brusselse Media vzw, uitgever van BRUZZ, tot wanneer de abonnee zijn abonnement stopzet. Op dat moment worden zijn gegevens uit de database verwijderd.

2.4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker die zijn gegevens achterlaat op de website BRUZZ.be kan zijn persoonsgegevens op elk moment opvragen en indien nodig zelf corrigeren. De gebruiker kan eveneens op ieder moment vragen zijn persoonsgegevens uit de database van BRUZZ.be te laten verwijderen. Dat kan door contact op te nemen met de webmaster.

3. Links naar externe websites

BRUZZ.be bevat hyperlinks die verwijzen naar websites die beheerd worden door derden. Deze externe links worden enkel als bijkomende informatie voor de gebruikers van BRUZZ.be geplaatst. Deze linken en de inhoud ervan worden beheerd noch gecontroleerd door BRUZZ.be en vallen daardoor buiten onze verantwoordelijkheid. Het linken naar andere websites houdt niet noodzakelijk in dat BRUZZ.be een samenwerking met deze websites onderhoudt.

4. Links naar BRUZZ.be

Het is privé-personen, verenigingen en instellingen toegelaten op de eigen website een link te leggen naar BRUZZ.be op voorwaarde dat de eigen webpagina verband houdt met (bepaalde delen van) BRUZZ.be.

De aangebrachte URL moet de volledige pagina op BRUZZ.be oproepen en de URL van BRUZZ.be moet zichtbaar zijn in de geopende browser.

5. Posten van reacties op artikels

Gebruikers van BRUZZ.be kunnen reageren op afzonderlijke artikels op de site. Dit kan via de dienst Disqus, ofwel door zich aan te melden bij Disqus of als gast. Reacties van bezoekers worden enkel online geplaatst na moderatie van de redactie en als ze voldoen aan de regels. 

De redactie behoudt het recht een reactie op elk moment te weigeren indien ze ongepast is of niet voldoet aan de voorwaarden (zie de regels). De reacties kunnen door de redactie geredigeerd worden en kunnen in een ingekorte versie verschijnen.

De redactie is niet verantwoordelijk voor foute informatie in reacties. Moties, manifesten en omzendbrieven worden niet opgenomen op de website. Reacties komen pas in aanmerking voor onlinepublicatie indien de volledige naam van de gebruiker gekend is bij redactie.

Gebruikers hebben evenwel het recht te reageren waarbij enkel hun voornaam en de eerste letter van hun familienaam op de site verschijnt. Gebruikers wiens reacties online geplaatst worden, worden hiervan verwittigd indien zij deze optie bij hun registratie aangeduid hebben.

6. Verantwoordelijkheid

De inhoud van deze site is gebaseerd op informatie die vergaard werd door de redacteurs van BRUZZ.

Deze inhoud komt steeds tot stand na zorgvuldig onderzoek en analyse met als streefdoel zo volledig en nauwkeurig de gebruiker te informeren. BRUZZ kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de informatie op deze website onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten.

7. Toegankelijkheid van de website

BRUZZ.be doet de nodige inspanningen om een goede werking van de website te verzekeren. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer de toegang tot de website onderbroken wordt door storingen of technische problemen.