'Gemeenten houden parkeerinkomsten voor zich'

© Saskia Vanderstichele

Er zijn nog altijd Brusselse gemeenten die weigeren een deel van hun parkeerinkomsten door te storten aan het gewestelijk parkeeragentschap. Nochtans zijn ze daar wettelijk toe verplicht.

Het jongste rapport van het Rekenhof over het parkeeragentschap parking.brussels is vernietigend. Flagrante fouten in de boekhouding, een verkeerde inschatting van inkomsten, bedrijfswagens die niet gereglementeerd zijn enzovoort. Het Rekenhof geeft dan ook een ongunstig advies voor de rekeningen 2018. Dat is erger dan in 2017. Toen heeft het Rekenhof zich nog onthouden.

Ook in 2019 zijn de rekeningen wellicht nog niet helemaal op orde. Dat heeft te maken met het nieuwe boekhoudsysteem, dat pas in juni 2019 volledig in gebruik is genomen.

Weerspannige gemeenten

Problematischer zijn de verkeerde inschattingen van de inkomsten, waar het Rekenhof gewag van maakt. Dat heeft, zo bleek in het Brussels parlement, te maken met weerspannige gemeenten die weigeren om hun inkomsten door te storten of inzage te geven in de parkeerinkomsten.

De lokale besturen zijn daar volgens de parkeerordonnantie nochtans wettelijk toe verplicht. Er is in 2009 overeengekomen dat de lokale besturen 85 procent van hun winst uit parkeergelden mogen houden. 15 procent moeten ze doorstorten aan het agentschap, “maar niet alle gemeenten houden zich daaraan,” zegt een insider. “Sommigen storten niets door, andere gemeenten storten wel een bedrag, maar we weten niet of dat om 15 procent gaat, want we we hebben geen inzage in het totale plaatje.”

Dat probleem zou geleidelijk aan moeten verdwijnen in de mate dat gemeenten de parkeercontrole overdragen aan het Agentschap. Vandaag hebben tien gemeenten dat gedaan, waaronder grote gemeenten als Schaarbeek, Anderlecht, Vorst, Molenbeek en Elsene.

Maar Ukkel, Sint-Joost, de Woluwes en de stad Brussel bijvoorbeeld verkiezen vooralsnog de parkeercontrole in eigen handen te houden.

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kondigde in het parlement een wijziging aan van de parkeerordonnantie uit 2009. Die zou bijvoorbeeld uitgebreid kunnen worden met een sanctionering voor lokale besturen die niet transparant zijn over hun parkeerinkomsten.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?