Parking onder Helmetkerk en extra metrostation in Haren op tafel

Een parking onder de kerk van Helmet wordt bestudeerd, om het verdwijnen van bovengrondse parkeerplaatsen vanwege de aanleg van de metro te verzachten

Brussel-Stad en Schaarbeek vragen een ondergrondse parking onder de Helmetkerk, en een verlenging van de metro tot aan de treinstations van Haren. Dat staat in het advies van de overlegcommissie over de toekomstige metrolijn 3.

Het noordelijke deel van de toekomstige metrolijn 3, van het Noordstation naar Bordet, moet klaar zijn tegen 2030. Voor de aanleg van de metrolijn moet een milieueffectenstudie worden opgesteld, die de impact beschrijft die dit gigantische project op de stad zal hebben. Het is een belangrijke stap naar een definitieve bouwvergunning.

Om te bepalen wat die milieueffectenstudie precies moet omvatten werd in mei een openbaar onderzoek gehouden. De overlegcommissie bekeek alle 108 binnengekomen opmerkingen (89 daarvan in Schaarbeek, 10 in Brussel en 9 in Evere) en kwam inmiddels tot een advies. Dat luidt positief, maar gemeentes Schaarbeek en Brussel-Stad stellen wel een vijftal voorwaarden.

Zo vragen ze dat het bovengrondse deel van het station Verboekhoven wordt omgevormd tot een gebouw van drie verdiepingen, waarin ofwel een co-workingspace, een theaterzaal of een culturele instelling gehuisvest kunnen worden.

Parkeren onder de kerk

Bij de toekomstige metrohalte Riga in de Schaarbeekse Helmetwijk worden 105 van de huidige 182 parkeerplaatsen op en rond het plein geschrapt, terwijl in Schaarbeek nu al meer parkeerkaarten in omloop zijn dan er parkeerplaatsen zijn. De gemeente vraagt dan ook dat de milieueffectenstudie bestudeert of tegelijk met de metrowerken een ondergrondse parking kan worden aangelegd.

Niet enkel ter compensatie van de bovengronds geschrapte plaatsen, want de parking zou 216 plaatsen moeten tellen. Die ziet het college graag onder de Helmetkerk verschijnen, of toch in elk geval “voornamelijk buiten de parkzone” (aan Riga, red.). Zo mogelijk moet een toegang vanuit winkelstraat Helmetsesteenweg worden voorzien.

Haren: niet enkel een stelplaats

De stelplaats van de metrolijn komt in de huidige plannen in het verlengde van de halte Bordet te liggen, op het grondgebied van Haren. Bij de beslissing over het traject van de toekomstige lijn werd al rekening gehouden met een eventuele verlenging van de metro richting Haren, al dan niet via de wijk van het NAVO-hoofdkwartier.

Schaarbeek en Brussel stellen als voorwaarde voor hun positieve advies nu dat de stelplaats gecombineerd wordt met een metrohalte. Het uit te werken alternatief zou Haren beter ontsluiten door een overstap op de metro mogelijk te maken aan de bestaande ‘mobiliteitshub’ – de passerelle tussen lijnen L26 en L36, en respectievelijke treinstations Haren en Haren-Zuid.

Daarnaast vragen de gemeenten ook om bij het uittekenen van de plannen rekening te houden met een mogelijke latere uitbreiding van de metro richting Schaarbeek-Vorming, Heembeek en/of Vlaanderen, en een oplossing te zoeken voor het verdwijnen van 2,7 hectare aan Harense groene zone, die baan moet ruimen voor de metrostelplaats.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?