Godsdienst en zedenleer worden optioneel in officieel onderwijs Franstalig België

Een klas in het Brussels onderwijs Een klas in het Brussels onderwijs
© PhotoNews
| Een klas in het Brussels onderwijs.
© PhotoNews
| Een klas in het Brussels onderwijs.

Na de vakantieregeling, komt er misschien weer een verschil in het onderwijs van Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars. Vanaf september 2024 zouden de lessen godsdienst of zedenleer geleidelijk kunnen verdwijnen uit het lessenrooster van het officiële onderwijs in Franstalig België. In de plaats zouden lesuren filosofie en burgerschap komen, zo schrijft Le Soir zaterdag.

De nota heeft betrekking op het gemeenschapsonderwijs van de Franse gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, en het gemeentelijk onderwijs, zowel voor de basisscholen als het secundair. Het kabinet van minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) legt drie pistes voor. Zo is er de 'zuivere' afschaffing van de lessen godsdienst en zedenleer met in de plaats twee uur filosofie en burgerschap. Een tweede piste oppert twee uur filosofie en burgerschap, aangevuld met naar keuze nog een uur filosofie en burgerschap of een uur godsdienst en zedenleer. De derde piste bestaat uit twee uur filosofie en burgerschap voor iedereen, met een optioneel extra uur godsdienst en zedenleer.

Volgens Le Soir gaat de voorkeur van de regering uit naar de derde piste. Lagere en secundaire scholen zouden in de praktijk de bewuste twee verplichte uren organiseren, met een extra uur voor ouders die ook onderwijs in een van de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer wensen. Hoe dat optionele uur praktisch wordt georganiseerd, is nog te bepalen. Les op de middag of zaterdag is wel uitgesloten.

Voor de schoolgangers van het vrije, katholieke net blijft alles bij het oude in Wallonië en Franstalig Brussel: twee uur godsdienst voor iedereen en een vorming burgerschap in het kader van andere vakken.

Nog geen beslissing

In een reactie op het krantenartikel benadrukt het kabinet van minister-president Pierre-Yves Jeholet van de Fédération Wallonie-Bruxelles dat het in dit stadium enkel over een oriëntatienota gaat. Het debat loopt nog en er is nog geen beslissing genomen.

In het officiële onderwijs in Vlaanderen (gemeenschapsonderwijs, stedelijk, gemeentelijk, provinciaal) moeten de kinderen de keuze hebben tussen een van de erkende godsdiensten (katholieke, orthodoxe, protestantse, anglicaanse, joodse en de islamitische godsdienst) en niet-confessionele zedenleer.

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?