Actieplan Vlaamse regering voor Vlamingen in rand

De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar hebben voor de Vlamingen in de Vlaamse rand rond Brussel. Het plan, waarin de Vlaamse regering zegt maatregelen te nemen om het Vlaamse karakter van de rand rond Brussel te versterken, maakt deel uit van de nieuwe regeringsverklaring. Daarnaast keurde de provincieraad van Vlaams-Brabant een motie goed over het splitsingsdossier.

Tussen de partijen van de Vlaamse regering was het tot een vertrouwensbreuk gekomen na het mislukken van de onderhandelingen over de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Na zijn verklaring vroeg Leterme het vertrouwen van het parlement in zijn regering.

Woensdagochtend bereikten de ministers na veertien uur onderhandelen een akkoord over de verklaring die minister-president Yves Leterme woensdag voorlas in het Vlaams parlement. Volgens minister Leterme staan alle partijen nu achter dat akkoord.

In de Vlaamse rand zal de Vlaamse regering een aantal beleidsopties rond onderwijs, werk, zorgaanbod en sociale huisvesting versneld uitvoeren. Hiermee wil Leterme aantonen dat het vertrouwen tussen de Vlaamse regeringspartners opnieuw hersteld is.

De regering onderzoekt ook hoe ze de aanwezigheid van het Nederlands in de rand kan versterken. Yves Leterme: "De voorrangsstatus van het Nederlands in de rand en in de faciliteitengemeenten moet worden gerespecteerd. De regering onderzoekt de wettelijke mogelijkheden om deze doelstelling te verwezenlijken in ondermeer het straatbeeld."

Voor Brussel zou er een ombudsdienst komen die ondermeer klachten van Nederlandstalige patiënten in Brussel zal registreren en opvolgen. Er zouden ook meer financiële middelen komen voor het Brusselfonds dat voor de uitbouw van het zorgnetwerk moeten zorgen.

Vlaams-Brabant keurt motie goed
De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde dinsdag een motie goed over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat gebeurde na een felle discussie.

In de motie roept Vlaams-Brabant de Vlaamse partijen op om woord te houden in het dossier rond de splitsing. Volgens de provincie moeten de Vlaamse partijen de behandeling van de wetsvoorstellen over Brussel-Halle-Vilvoorde in de kamer steunen. Daarnaast vindt de provincieraad dat het dossier heel belangrijk is voor de bevolking van Vlaams-Brabant.

Maar de Vlaamse splitsingsvoorstellen zullen niet meer aan bod komen in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. CD&V wilde het voorstel opnieuw op de agenda plaatsen, maar dat is verworpen door de meerderheid.

"Geen engagementen"
Burgemeester Michel Doomst (CD&V) van Gooik reageert tevreden op de maatregelen van de Vlaamse regering, maar vindt dat die toch wat concreter en omvangrijker kunnen. De maatregelen zijn goed voor de Vlaamse zelfzekerheid in de rand maar blijven vaag, vindt hij. En het mag zeker niet de splitsing van de kieskring voor 2007 in de weg staan.

Michel Doomst :"Ik vind het geheel nogal vaag, zonder engagementen. Wil men iets doen aan een aantal problemen, dan zal men serieuze financiële middelen op tafel moeten leggen om dat waar te kunnen maken. En daarvan zie ik geen zekerheid."

Geert Lambert, de voorzitter van Spirit, vond het een goede regeerverklaring en weerlegt de kritiek dat de maatregelen te vaag zouden zijn. "Men moet van een regeerverklaring niet verwachten dat men daarmee alle details regelt. Maar ik denk dat de maatregelen die aangekondigd worden expliciet benoemd zijn."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?