Besluit regering moet topman administratie redden

Een inderhaast aangenomen besluit moet Christian Lamouline aan het hoofd van de Brusselse administratie houden. De auditeur van de Raad van State had vorige week een negatief advies gegeven over zijn benoeming.

Lamouline werkte als kabinetschef van Brussels minister van Economie en Werk Benoît Cerexhe (CDH) voor hij in januari 2012 aan het hoofd van de Brusselse administratie kwam te staan.

Een hoge functionaris ging in beroep bij de Raad van State, omdat het volgens hem om een politieke benoeming ging. De auditeur gaf daarop advies om de benoeming te annuleren, omdat de post enkel toegankelijk was voor 'statutaire ambtenaren en contractueel personeel'. De Raad van State sprak zich nog niet uit, maar volgt meestal het advies van de auditeur.

Volgens La Libre Belgique heeft de regering nu met spoed een besluit aangenomen dat die voorwaarde verandert. De benoeming wordt nu mogelijk voor 'personeelsleden'. Daardoor zou Lamouline aanspraak kunnen blijven maken op de post. Maar ook dat besluit moet eerst nog definitief worden goedgekeurd, na advies door de Raad van State.

Het kabinet van staatssecretaris Bruno De Lille (Groen) laat weten dat het besluit vooral onduidelijkheden in de toekomst moet wegwerken. "De Brusselse regering volgt de interpretatie van de auditeur van de Raad van State niet, en gaat ervan uit dat kabinetsmedewerkers wel degelijk kunnen deelnemen aan de selectieprocedures", zegt woordvoerster Heleen Van Pelt.

"Om alle dubbelzinnige interpretaties uit te sluiten en om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, heeft de regering de wijziging goedgekeurd die klaar en duidelijk stelt dat kabinetsmedewerkers wel kunnen deelnemen aan de selectieprocedures. Dit is niets nieuws, aangezien het steeds de intentie is geweest van deze en de vorige regeringen, net zoals bij de andere administraties in dit land."

Demotivatie
In de oppositie reageert Didier Gosuin (FDF) alvast verbolgen. De politieke benoemingen moeten stoppen, vindt hij, want ze fnuiken interne promotiekansen en demotiveren zo het personeel binnen de administratie, zegt hij.

Ook het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) is niet te spreken over de gang van zaken. "Het VSOA is uitermate bezorgd over dergelijke maffiapraktijken, zeker als men bedenkt dat er binnenkort bij het Ministerie en andere diensten belangrijke functies in te vullen zijn, zoals deze van directeur-generaal bij de dienst Financiën", klinkt het. "We eisen dat de regering een nieuwe, meer objectieve en apolitieke selectieprocedure zou aanvatten om een nieuw hoofd van de Gewestelijke administratie aan te duiden."

Van Pelt benadrukt echter dat de beoordeling van de kandidaten door een onafhankelijke jury gebeurt. "De kandidaten moeten een assessment afleggen bij een selectiebureau en worden vervolgens gescreend door een jury van onafhankelijke experts", zegt ze. "De experts in de jury komen zowel uit de publieke als de private sector. Zij worden aangeduid door de regering, maar opereren onafhankelijk en indien zij een kandidaat ongeschikt achten, kan de regering hier niet op terugkomen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?