Burgemeesters schuiven Ring-dossier door naar 'metropolitane gemeenschap'

© Bart Dewaele
| Vincent De Wolf, voorzitter van de conferentie van burgemeesters.

Om het overleg over de verbreding van de Ring in goede banen te leiden, moet de metropolitane gemeenschap in werking treden. Dat zegt Vincent De Wolf, de voorzitter van de conferentie van burgemeesters. Dat overlegorgaan is specifiek bedoeld voor overleg over regionale thema’s die de gewest- en gemeentegrenzen overschrijden, maar werd tot nu toe nog niet belast met een dossier.

De Conferentie van Burgemeesters besprak woensdagochtend -opnieuw - het dossier van de verbreding van de ring. De burgemeesters gaven in juli al aan dat ze met een gezamenlijk standpunt naar buiten zouden komen. Eind augustus zouden ze in naam van de 19 gemeenten hun aanbevelingen naar 'De Werkvennootschap' sturen, dat de werken rond de Ring beheert. Jette en Vorst zijn immers fervente tegenstanders, maar voor andere gemeentes, zoals Etterbeek en de Stad Brussel staat de deur op een kier voor een verbreding van de Ring, mits enkele belangrijke voorwaarden.

Tot een inhoudelijk standpunt zijn de burgemeester echter niet gekomen. "Er is niets beslist," zegt burgemeester Hervé Doyen (CDH) van de gemeente Jette. "Bepaalde gemeentes hadden al een standpunt geformuleerd, en andere burgemeesters konden geen beslissingen nemen zonder de toestemming van hun schepencolleges. De beste plek om hierover te beslissen is de metropolitane gemeenschap." Ook de voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters Vincent De Wolf (MR) bevestigt dat standpunt aan onze redactie.

Burgemeesters vrezen Vlaams verzet

Die 'metropolitane gemeenschap' is een structuur die in 2012, na de zesde staatshervorming, officieel het leven is ingeroepen, maar sindsdien nog niet in de praktijk heeft kunnen wegen op een dossier. Maar aangezien het overleg van Gewest tot Gewest niet van de grond komt - minister-president Rudi Vervoort (PS) wil het debat over de verkiezingen tillen- vindt Doyen dat de metropolitane gemeenschap er het meest geschikte orgaan voor is. Het voorzitterschap roteert onder de drie minister-presidenten en het is opgericht om het overleg tussen verschillende bestuursniveau's te vergemakkelijken.

Voorzitter De Wolf heeft een ontwerptekst opgesteld over de oprichting van de nieuwe structuur, die tijdens de volgende conferentie zal worden besproken. Volgens De Wolf en Doyen staan de neuzen van de meeste Brusselse burgemeesters in dezelfde richting. Ze vermoeden dat de tekst zal worden goedgekeurd, al is het nog maar de vraag of er bij de gewesten en Vlaamse gemeentes ook politieke bereidheid zal zijn om de structuur daadwerkelijk te belasten met het dossier.

Overbodig orgaan?

Want al in 2012 stapte de gemeente Overijse naar het Grondwettelijk Hof om de beslissing tot de oprichting van het orgaan te vernietigen. Ook de gemeente Lennik besliste in 2015 om niet mee in de metropolitane gemeenschap te stappen. Beide gemeentes noemden het destijds een 'overbodig orgaan'.

Andere gemeenten in de rand zijn ook bang dat de oprichting van het orgaan een verfransing en verstedelijking van de rand met zich mee zou brengen. Er wordt ook gevreesd dat het vehikel niet efficiënt is omdat het geen beslissingsmacht heeft, in tegenstelling tot metropolitane gemeenschappen in het buitenland die zelfs een eigen budget hebben.

Ook de Jetse burgemeester Doyen vreest dat er vanuit Vlaanderen opnieuw tegen zal worden geprotesteerd, maar hoopt dat het pragmatisme zegeviert. "We moeten kleine communautaire problemen overstijgen, zeker als het gaat over mobiliteit."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?