CDH houdt been stijf in dossier kinderbijslag

© BX1

Een snel akkoord over een Brusselse kinderbijslag zit er niet meteen in. Dat bleek vrijdag tijdens het plenaire debat over de algemene beleidsverklaring van Brussels minister-president Rudi Vervoort. CDH-fractieleider Benoît Cerexhe benadrukte dat de middelen van de kinderbijslag ten goede van alle gezinnen moeten komen en dat voor de bestrijding van kinderarmoede andere instrumenten voorhanden zijn.

Zoals bekend zijn de vijf andere coalitiepartners het eens over een voorstel voor een Brusselse kinderbijslag, waarin alle kinderen onder de hervormde kinderbijslag zouden vallen, en dus niet enkel de nieuwgeborenen. Het basisbedrag zou tussen 145 en 190 euro liggen, afhankelijk van de gezinssituaties, in functie van de sociale bijslagen en waarbij de verworven rechten behouden blijven.

In het voorstel van de vijf meerderheidspartijen zou 70 procent van de gezinnen er beter op worden. De overige 30 procent zou er niet op achteruit gaan.

Maar het CDH vindt dat alle gezinnen van de middelen van de kinderbijslag moeten genieten. "We stappen niet in een systeem waardoor een Brussels kind in eenzelfde gezinssituatie 15 tot 20 procent minder zou krijgen dan een kind in Wallonië", stelde Cerexhe, die daarmee de ruimte voor een akkoord binnen het Verenigd College sterk beperkte.

'Bijzondere steun voor kansarme gezinnen'
Zijn PS-collega Caroline Désir stelde dat de kinderbijslag een bijzondere steun moet kunnen bieden aan kansarme gezinnen. Ze zette zich af tegen een systeem dat de kroostrijke gezinnen bevoordeeld. Ook de SP.A kiest voor een kinderbijslag die de kansarmoede kan bestrijden, stelde Hannelore Goeman

Paul Delva (CD&V) erkende dat een akkoord "een heel moeilijke oefening" wordt. Hij gaat volgens hem om een gevoelig dossier. Alle partijen verwijzen naar het regeerakkoord, maar Delva wees erop de uitgangspunten uit dat akkoord niet noodzakelijk bij elkaar aansluiten.

Stefan Cornelis (Open VLD) stipte aan dat werk, meer dan kinderbijslag, de structurele oplossing voor kinderarmoede is.

Vragen over betaalbaarheid 
Op de oppositiebanken werd er vooral aangedrongen op een snel akkoord over de kinderbijslag.

Er kwam ook kritiek op het voorstel van de vijf meerderheidspartijen dat eerder uitlekte. Zo stelde Arnaud Verstraete (Groen) zich vragen bij de betaalbaarheid van het systeem met een sterke universele basis, sociale bijslagen en een overgangsperiode waarin niemand erop achteruit gaat.

N-VA zit dan weer op dezelfde lijn als CDH: in het voorstel van de vijf partijen verliest elk Brussels kind ten opzichte zijn Vlaamse of Waalse evenknie. Kinderen uit gezinnen met een middeninkomen schieten er het meest bij in, maar zelfs kinderen uit kansarme gezinnen krijgen minder dan in de twee andere gewesten, verklaarde Liesbet Dhaene met cijfers in de hand.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?