Fusieobstakels tvbrussel en FM Brussel verdwijnen

tvbrussel en FM Brussel zullen in de toekomst veel nauwer kunnen samenwerken en zelfs opgaan in een organisatie. De mediacommissie van het Vlaamse parlement ruimde deze week een wettelijk obstakel voor zo'n operatie uit de weg.

Vlaamse regionale televisie- en radio-omroepen moeten zich vandaag beperken tot één activiteit: televisie of radio. Dat is zo vastgelegd in het Vlaamse mediadecreet.

Door een wijziging aan dat decreet wordt die regel nu afgeschaft voor het Brussels gewest. Dat staat in verschillende amendementen op het Vlaamse mediadecreet. De amendementen, voorgesteld door Philippe De Coene (SP.A), Paul Delva (CD&V) en Wilfried Vandaele (N-VA), werden dinsdag goedgekeurd in de Commissie Media van het Vlaams parlement.

Over tvbrussel stellen de amendementen letterlijk: "Deze regionale televisieomroeporganisatie kan (...) ook een lokale radio-omroep exploiteren." In een tweede amendement luidt het omgekeerd evenzeer dat een Brussele radio-uitbater ook de regionale televisie voor Brussel kan exploiteren.

Een laatste wijziging aan het mediadecreet bepaalt dat een een lokale radio uit Brussel en de regionale televisieomroeporganisatie voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad op alle vlakken kunnen samenwerken.

Slagvaardig
De amendementen moeten een aantal obstakels opheffen om "op een slagvaardige manier omroepdiensten te ontwikkelen", lezen we in de toelichting.

De wijzigingen geven die omroeporganisaties de mogelijkheid om hun krachten te bundelen, zonder dat zo'n operatie een verplichting wordt. "Het is nu aan de raden van bestuur van de betrokken organisaties om te kijken wat ze met die mogelijkheid willen doen", legt mede-indiener Paul Delva uit aan brusselnieuws.be.

Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet (SP.A) ijvert al een tijdje voor de integratie van de Nederlandstalige Brusselse media (BDW, Agenda, brusselnieuws.be, tvbrussel en FM Brussel) in een Vlaams-Brussels mediaplatform. De amendementen ruimen alvast enkele obstakels voor een toenadering van de audiovisuele media uit de weg.

Betekent de decreetswijziging dat er een tweedeling in de maak is tussen enerzijds een audiovisuele poot en anderzijds een geschreven poot (BDW, Agenda en brusselnieuws.be zijn vandaag al ondergebracht in één vzw: Brussel Deze Week)? "Niet noodzakelijk", zegt de woordvoerster van Smet. "Voor een eventuele fusie tussen de uitgevers van de geschreven media enerzijds en radio en televisie anderzijds bestonden immers geen obstakels in het mediadecreet. Deze amendementen maken een crossmediaal model mogelijk maar zeggen niets over welke keuze wordt gemaakt voor de toekomst."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?