BRUZZGuide-SKYLINE-WIELS 4

Brusselse jongeren pleiten in parlement voor regularisatie sans-papiers

© Belga
24/09/2023

In het Brusselse parlement hebben een honderdtal Brusselse jongeren tussen 15 en 30 jaar zondag hun ideeën en voorstellen voor de toekomst van de hoofdstad voorgesteld. Dat gebeurde in het kader van de Youth Coalition Molenbeek-Brussels2030, een initiatief binnen de Brusselse kandidatuur om Europese Culturele Hoofdstad te worden in 2030.

De honderd jonge Brusselaars overlegden tussen 9 en 24 september intensief in zes thematische groepen - rond sociale cohesie, jongeren en communities, de identiteit van Brussel en cultuur, mobiliteit, klimaat en natuur, leefomstandigheden en stedenbouw en veiligheid in Brussel.

Op het vlak van sociale cohesie pleitten de jongeren onder meer voor een regularisatie van de mensen zonder verblijfsvergunning, meer religieuze tolerantie, en campagnes om jongeren beter te informeren over hun rechten.

De werkgroep rond cultuur en identiteit wilde dan weer de muren tussen de verschillende Brusselse culturen en identiteiten slopen, om tot een nieuwe, moderne versie van de 'Brusseleir' te komen. Cultuur moet ook toegankelijker worden, luidde het, en dat zou kunnen via een interactief platform waar alle informatie over het culturele leven in de hoofdstad zou te vinden zijn.

Versterking openbaar vervoer

Kernboodschap van de werkgroep mobilteit was een versterking van het openbaar vervoer. Ook werd gepleit voor burgervergaderingen in de verschillende gemeenten die de mobiliteitsnoden in kaart zouden kunnen brengen.

"Op het vlak van milieu en klimaat is een cultuuromslag nodig", klonk het bij de vierde groep. "De educatie en sensibilisering over de klimaatopwarming en het milieu moeten uitgebreid worden. Als Brussel Europese Culturele Hoofdstad wordt in 2030, moeten alle activiteiten niet koolstofneutraal, maar koolstofnegatief zijn, en moet zoveel mogelijk 'local by design' zijn."

De werkgroep leefomstandigheden en stedenbouw legde de vinger nogmaals op de hoge woningnood in de hoofdstad, terwijl de laatste werkgroep, veiligheid, een terugkeer vroeg naar meer 'community policing' om het wantrouwen tussen politie en jongeren te verkleinen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni