Maron zet burgemeesters buitenspel in quarantainecontrole

© Belgaimage
| Alain Maron (Ecolo)

De quarantainecontrole blijft in Brussel in de eerste plaats een zaak van de geneesheer-gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappeljke Gemeenschapscommisie. De burgemeesters worden alleen in uitzonderlijke gevallen ingeschakeld. De MR en N-VA zijn hier niet over te spreken. “Dit is een Belgische grap.”

Enkele weken geleden heeft het Brussels parlement het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de verschillende deelstaten. Dat zorgt ervoor dat de gegevens van de PLF-documenten, die reizigers moeten invullen bij aankomst in België, bij de verschillende politiezones terechtkomt. De burgemeesters hebben dus inzage in de gegevens van mensen die zich niet laten testen na hun reis. En kunnen die verplichting dus ook gaan handhaven.

Burgemeester Vincent De Wolf (MR) had verwacht dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voortaan ook de gegevens van de contacttracing met de burgemeesters zou delen. Zodat de burgemeesters tenminste mee ingeschakeld kunnen worden bij de opvolging van de quarantaineregels, voor mensen die positief getest zijn.

Maar dat is buiten de waard gerekend van Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo). Hij heeft zopas een spoedordonnantie voorgesteld in het parlement die de gegevensdoorstroom moet regelen tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de lokale besturen.

Spoedordonnantie

Daaruit blijkt dat de quarantainehandhaving in eerste instantie een zaak blijft van de GGC. De burgemeesters zullen pas ingeschakeld worden in twee uitzonderlijke gevallen: als burgers obstinaat weigeren om de quarantaine na te leven of als ze herhaaldelijk niet antwoorden op de telefoontjes van de contacttracers.

Daarnaast kan de geneesheer-gezondheidsinspecteur zich altijd vrijblijvend informeren bij de burgemeesters, maar zonder enige verplichting om de lokale besturen op de hoogte te brengen over de eventuele niet-naleving van een quarantaine.

Helemaal nieuw is dit niet. Minister Maron zit al langer op deze lijn. Maar de minister heeft het nu ook in een wet gegoten. Maron: “We hebben hiermee een juridisch kader. De gemeenteraden kunnen nu de protocollen goedkeuren zodat Brussel en de gemeenten hier goed in kunnen samenwerken.”

Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo)

Ten gronde vindt Maron dat bij de controle op de sanitaire maatregelen de juiste balans moet worden gevonden tussen repressie en preventie. Met toch vooral een focus op preventie. Maron: “We willen de burgers vooral overtuigen om zich aan de quarantaine te houden. Pas als het echt de spuigaten uitloopt zullen we optreden. Wat trouwens ook gebeurt. Maar preventie is het belangrijkste. Pure repressie werkt niet.”

Daarnaast wil Maron een gestroomlijnd Brussels handhavingsbeleid. “Elke burgemeester kijkt anders naar de controle op de quarantainemaatregelen. Dat zou tot een verschil in aanpak kunnen leiden in de negentien gemeenten. Dat willen we niet. We willen een beleid dat gelijk is voor elke Brusselaar.”

Maron zei ook nog dat de contacttracers vandaag hun handen vol hebben met het opbellen van besmette personen en hun hoogrisico-contacten. Ze moeten bovendien ook de PLF-documenten controleren en mogelijke clusters. Maron: “Het gaat om duizenden telefoons per week waar honderden contracttracers dag in dag uit mee bezig zijn. Dus kom niet zeggen dat we niet serieus bezig zijn.”

'Een slechte grap'

Burgemeester Vincent De Wolf, die eerder de GGC heeft verplicht met een vorderingsbesluit om de gegevens van de terugkerende reizigers door te geven, reageerde ziedend. “Dit is in tegenspraak met de federale afspraken. De gegevens over terugkerende reizigers worden wel met ons gedeeld, waarom dan niet van de quarantaine?”

De Wolf gaf ook mee dat in de politiezone Montgommery maar liefst één derde van de terugkerende reizigers niet in orde bleek te zijn met de verplichte testing. Een bewijs voor De Wolf dat er streng op moet worden toegekeken.

Parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) sloot zich daarbij aan. “Dit is een slechte grap. Deze ordonnantie is volledig zinloos. Stel dat iemand aankondigt dat hij weigert om in quarantaine te gaan. Wat me al heel bizar lijkt. Pas dan worden de burgemeesters ingeschakeld. Niet om een boete te geven, hoor, maar om nog eens vriendelijk aan de weigeraar te vragen waarom hij niet in quarantaine wil gaan. Kan het nog absurder?”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?