N-VA: ‘Benjamin Dalle moet aanwezig zijn op GGC-college’

© N-VA
| Karl Vanlouwe (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator.

Het is een oud zeer. De Vlaamse minister voor Brussel wordt zelden of nooit uitgenodigd op de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Nochtans is dat wettelijk verplicht. Kan niet, vindt N-VA-parlementslid Karl Vanlouwe. Hij vindt dat dit met alle mogelijke middelen moet worden afgedwongen.

Het is niet de eerste keer dat Vanlouwe vragen stelt over de aanwezigheid van de Vlaamse minister voor Brussel op de collegevergaderingen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, waarin de ministers van de Brusselse regering zetelen, voorgezeten door minister-president Rudi Vervoort (PS).

De Vlaamse minister voor Brussel moet daarop worden uitgenodigd, net zoals die van de Franse gemeenschap. Ze hebben er een adviserende stem. Zo staat het in de Brusselwet. Maar die regel blijft al twintig jaar dode letter. Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) heeft een brief gestuurd naar het GGC-college om uitgenodigd te worden maar kreeg naar eigen zeggen nooit antwoord.

Kan niet, vindt Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe. “De wet wordt manifest miskend. Al twintig jaar. Het is een gebrek aan respect om de Vlaamse minister hierop niet uit te nodigen,” zegt hij. “Men zou haast gaan geloven dat die niet welkom is.”

Hij vindt de aanwezigheid ook noodzakelijk omdat er veel raakvlakken zijn van het GGC-beleid met de Vlaamse gemeenschap, zoals inburgering, de taalwet in de ziekenhuizen en het coronabeleid.

Daarom vindt van Vanlouwe dat de zaak moet voorkomen op het overlegcomité. Indien dat geen soelaas brengt, moet een rechter worden ingeschakeld, vindt Vanlouwe.

Deurwaarder

Parlementslid Stijn Bex (Groen) vraagt zich in de Commissie Brussel van het Vlaams parlement af hoe dat dan moet gaan. “Je kan moeilijk met een deurwaarder naar de vergadering komen. Op een bepaald moment moet je vaststellen dat een wet niet werkt, en dan kan je daar beter aan sleutelen.”

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) is het ermee eens dat de wet gerespecteerd moet worden, maar ook hij vraagt zich af of zo’n gedwongen overleg veel zin heeft. “Als de GGC-collegeleden niet bereid zijn om te luisteren, heeft die aanwezigheid niet veel zin.” Hij gelooft meer in informeel overleg.

Hij vindt ook dat er in een toekomstige staatshervorming zeker ook over de huidige Brusselse institutionele structuur moet worden gesproken, en met name over de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. “De GGC kan niet blijven functioneren als vandaag. Het is een relict uit het verleden dat bijgestuurd moet worden. Maar er moet wel een structureel overleg blijven bestaan [over de gemeenschapsbevoegdheden] tussen Vlaanderen en Brussel.”

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?