Ridouane Chahid (PS): ‘MIVB moet hoofddoek toelaten’

© BX1
| Ridouane Chahid: "De MIVB moet de gerechtelijke beslissing respecteren"

Na Ecolovoorzitter Rajae Maouane zegt nu ook een Brussels PS-kopstuk dat de MIVB haar neutraliteitsprincipe moet laten varen en de hoofddoek en andere religieuze tekenen bij het personeel moet toelaten. “Een beslissing van de rechtbank kan je niet naast je neerleggen.”

De verwijten tussen Ecolo en PS gingen de laatste dagen over en weer. Vrijdag zei Ecolo-voorzitster Rajae Maouane in Le Soir over de Assisen tegen Racisme die het Brussels parlement organiseert “Het lijken wel de jaren negentig.” Of nog: “De partij die hier al jaren aan de macht is gaat zich nu buigen over het racismeprobleem.”

Vandaag reageert parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS), die de Assisen organiseert als een gebeten hond. “Dit is heel kwetsend voor de organisaties die deelnemen aan de Assisen.” Hij haalt ook uit naar Maouane die volgens hem een ‘communautaristische’ strekking van het racisme belijdt.

Ook in Le Soir is de PS er met een wederwoord op de aanvallen van Maouane. Zij had minister van gezondheid Alain Maron (Ecolo) de sterkhouder van de regering genoemd. Ridouane Chahid (PS): “Dat is zoals zeggen dat het Irisfeest het verlengde is van 1 april.”

Hoofddoek en baarden

Toch zitten Chahid en Madrane wel op dezelfde lijn als de Ecolo-voorzitster als het gaat over de recente veroordeling van de MIVB. De Openbare Vervoersmaatschappij moet een boete betalen van 50.000 euro omdat ze een moslima met hoofddoek heeft geweigerd na een sollicitatie.

Volgens de Arbeidsrechtbank is dat een dubbele discriminatie. Een op basis van religie – de hoofddoek weigeren is buiten proportie, en een op basis van geslacht. Want mannen die hun baard laten groeien om religieuze redenen mogen wel bij de MIVB werken.

De MIVB kan nu twee kanten uit: in beroep gaan, of het arbeidsreglement aanpassen en religieuze tekenen voortaan wel toelaten.

Rajae Maouane (Ecolo) op de persconferentie waarop ze als kandidaat co-voorzitter naar voren wordt geschoven
© PhotoNews
| Rajae Maouane (Ecolo) zet het hoofddoekenverbod in de Brusselse openbare diensten opnieuw op de agenda

Maouane zei gisteren in Le Soir dat de beslissing van de rechtbank alleen maar kan leiden tot een herziening van het MIVB-reglement over de neutraliteit. Ze heeft daarbij het Ecolo-standpunt nog eens herhaald: inclusieve neutraliteit. Ambtenaren moeten religieuze tekens kunnen dragen, behalve voor de autoriteitsfuncties, zoals de politie bijvoorbeeld. De neutraliteit moet beoordeeld worden op basis van de omgang van de ambtenaar met het publiek. Niet op basis van de kledij.

Ridouane Chahid zit, alvast deels, op dezelfde lijn. “De gerechtelijk beslissing moet gerespecteerd worden. De MIVB moet haar reglement aanpassen. Zoals ook Actiris dat heeft moeten doen. Daarna kunnen we verder kijken.”

Geen akkoord binnen de regering

De uitspraak zet in ieder geval de standpunten binnen de Brusselse meerderheid op scherp. Het neutraliteitsbeginsel bij de administratie lag op tafel tijdens de regeringsonderhandelingen in 2019. “Die discussies hebben heel lang geduurd,” zegt een insider. “De Nederlandstalige partijen hielden een eerder pragmatische houding aan. Om bijvoorbeeld het neutraliteitsprincipe alleen maar op te leggen aan ambtenaren die aan het loket zitten en in de backoffice de hoofddoek wel toe te laten. De PS was verdeeld en Défi is tegen. Uiteindelijk is er geen akkoord gevonden.”

Er is toen afgesproken om te kijken hoe de gerechtelijke uitspraken hierover evolueren. Met deze uitspraak over de MIVB komt het hoofddoekenverbod dus weer op de politieke agenda.

Daarbij moet ook gezegd worden dat de uitspraken van rechters alle kanten uitgaan. Dat geeft ook Unia toe. Volgens directeur Patrick Charlier is de uitkomst van rechtzaken over hoofddoeken nooit zeker, in tegenstelling tot de meeste andere discriminatiezaken die Unia aanhangig maakt. Onlangs heeft het Grondwettelijk Hof bijvoorbeeld nog zijn zegen gegeven over het hoofddoekenverbod in scholen.

Minister Bernard Clerfayt (Défi) is alvast voorstander van een debat hierover. “Er moet hoe dan ook een moment komen dat de politiek dit in handen neemt. Zolang dat niet gebeurt blijft er een flou bestaan. En die dient alleen maar de extreme standpunten,” zegt hij in Le Soir.

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?