Vanackere verhuist naar nieuwe regering

De nieuwe federale regering Van Rompuy I legt dinsdag de eed af met vier Brusselaars in de rangen. Een nieuwkomer is Brusselaar Steven Vanackere (CD&V), hij volgt partijgenote Inge Vervotte op als minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. De Brusselaar neemt ook twee taken over van Jo Vandeurzen en wordt eveneens vice-premier en minister van Institutionele Hervormingen.

Steven Vanackere woont in Neder-Over-Heembeek en maakte de afgelopen jaren een blitzcarrière in de politiek. Amper vier jaar geleden werd hij verkozen tot Vlaams parlementslid, in 2006 werd hij Brussels schepen.

Vorig jaar zette Vanackere de stap naar de Vlaamse regering waar hij partijgenote Inge Vervotte opvolgde als minister van Welzijn nadat Vervotte besliste om in de federale regering te stappen. Ook nu is Vanackere opnieuw de opvolger van Vervotte. Zij liet in een mededeling weten niet in de nieuwe federale regering Van Rompuy I te stappen, uit solidariteit met Yves Leterme en Jo Vandeurzen. Wie op zijn of haar beurt Vanackere op Vlaams niveau zal opvolgen, is nog niet duidelijk.

Brussel-Halle-Vilvoorde
Vanackere neemt onder Van Rompuy I ook twee taken over van Jo Vandeurzen. Hij wordt vice-premier en minister van Institutionele Hervormingen. In die laatste functie wacht hem meteen al een moeilijke opdracht.

In het nieuwe regeerakkoord staan immers al afspraken rond de hervormingen. Na de verkiezingen van juni 2009 zal er een comité opgericht worden dat zich buigt over Brussel en een onderhandelde oplossing van Brussel-Halle-Vilvoorde zal zoeken. Een opmerkelijke beslissing omdat de CD&V tot voor kort een splitsing van de kieskring via parlementaire weg wilde.

"Wij horen nu dat er over Brussel-Halle-Vilvoorde blijkbaar toch onderhandeld zal worden, hoewel alle Vlaamse partijen er zich toe verbonden hadden om dat niet meer te doen," aldus oppositielid Jan Jambon van N-VA. "Die kwestie zou beslecht worden in het parlement. Ook op dat vlak halen de Vlamingen dus bakzeil."

Brusselaars in Van Rompuy I

Met nieuwkomer Vanackere zitten er nu vijf Brusselaars in de regering. De vier Brusselaars uit Leterme I blijven ook onder Van Rompuy op post. Schaarbekenaar Bernard Clerfayt (MR) blijft staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën.

En ook Brusselaars Joëlle Milquet (CDH) en Laurette Onkelinx (PS) blijven hun post behouden in de nieuwe regering. Milquet behoudt de portefeuille van Werk en Gelijkheid van Kansen. Onkelinx behartigt Sociale Zaken en Volksgezondheid. Beide vrouwen zijn ook vice-premier.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?