Busselenberg in de bloemen

Om het straatbeeld op te fleuren geeft de gemeente Anderlecht nu al voor het zesde jaar op rij financiële en technische steun aan haar inwoners om bloemen en ander groen te planten. Het buurtcomité Busselenberg bij Veeweide maakt al vier jaar dankbaar gebruik van het initiatief. En met succes: "Elk jaar worden er meer gevels en vensterbanken met bloemen versierd," zegt François Cornelis.

De Busselenbergstraat mag gezien worden. Heel wat vensterbanken zijn opgefleurd met kleurrijke bloemen, en ook in de andere straten van de wijk doen inwoners hun best. Niet alleen de gevels worden aangepakt: "Toen we met het initiatief begonnen, was zowel schepen van Groene Ruimten Anne-Marie Vanpévenage (MR-FDF) als voormalig schepen voor Openbare Werken Philippe Debry (Ecolo) bevoegd. De gevels, tuintjes en vensterbanken zijn de winkel van Vanpévenage, maar als we een straatsteen moesten losmaken, dan moesten we bij Debry aankloppen," zegt Cornelis met een glimlach.

Voor de rest niets dan lof over het initiatief: "We krijgen een aardige geldsom, zo'n tweeduizend euro, van de gemeente om bloemen en bakken te kopen. Veel mensen uit de wijk zijn begonnen met het versieren van hun vensterbank en ze blijven elk jaar enthousiast meedoen."

"We hadden bij de eerste deelname wel het kleine probleem dat we bloemen bestelden waarvan we eigenlijk niet wisten hoe ze er in bloei zouden uitzien. En dan merkten we achteraf dat het toch niet zo mooi was als we verwacht hadden. Maar daar hebben we ondertussen een oplossing voor gevonden: we bestellen nu onze bloemen in het voorjaar op de bloemenmarkt, dan zijn we zeker dat ze in de smaak vallen."

Wijkcomité
Vorig jaar dienden dertien wijken een project in en trok de gemeente vijftienduizend euro uit. De nieuwe coalitie keurde onder impuls van schepen Vanpévenage een nieuw plan goed, dat het initiatief tot 2012 verderzet. Geïnteresseerden kunnen het reglement en het dossier voor deelname aanvragen bij de dienst Groene Ruimten (02-526.11.48). Dossiers kunnen tot 31 oktober van dit jaar ingediend worden.

Het wijkcomité Busselenberg werd vijf jaar geleden uit de grond gestampt door enkele buurtbewoners. François Cornelis, die al 43 jaar in de wijk woont, was erbij. "Er waren enkele problemen met netheid en veiligheid. Daarop hebben we besloten om met een aantal mensen uit de wijk samen te zitten en actie te ondernemen. Er kwamen al snel andere buurtbewoners geïnteresseerd opdagen op onze maandelijkse vergaderingen. Op sommige vergaderingen zijn er wel zeventig man, vooral als onderwerpen als veiligheid of netheid worden aangesneden. Gelukkig kunnen we gebruikmaken van een lokaal dat de gemeente ons ter beschikking stelt. We nodigen op de vergaderingen altijd een ambtenaar van de gemeente uit. Voor veel bewoners is het al een opluchting om eens te kunnen zeggen wat hen op de lever ligt, om gehoor te krijgen. En voor het gemeentebestuur is het goed om te weten welke problemen er hier leven."

Cornelis is tevreden: "Veel mensen die niet meer goed te been zijn of in een rolstoel zitten, komen naar buiten voor onze activiteiten. Met de vergaderingen leren de buurtbewoners elkaar kennen en is er meer contact, en dus meer sociale controle in de wijk. We kunnen echt wel stellen dat de situatie in deze buurt er de afgelopen jaren sterk op verbeterd is."

Het wijkcomité organiseert naast de maandelijkse buurtvergaderingen ook ludieke acties. Zo staan op de Brusselse autoloze zondag - 23 september - een feest met barbecue en een optreden van de Brusselse 'ambiancegroep' Emballage Kado op het programma, waar ook de honderdjarige buurtbewoonster Antoinette Melis wordt gevierd. Ook maakt de vereniging al jaren werk van een kerststal met verlichting.

Zeepkistenrace
Ondertussen werkt de vzw Busselenberg aan de organisatie van een grootse zeepkistenrace. Het is het eerste grote project dat in samenwerking met andere wijkcomités wordt georganiseerd. Het idee ontstond tijdens de vergaderingen in het nieuwe Participatiehuis in Anderlecht. "De bedoeling is om ook jongeren, die anders weinig betrokken zijn bij het buurtwerk, sterk te engageren bij dit project. Daarvoor hebben we contact opgenomen met de Anderlechtse sportclubs," zegt Cornelis. "Het mag weleens wat ludieker."

:: Buurtcomité Busselenberg, 02-523.60.20, busselenberg@anderlecht.irisnet.be

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?