DéFI: 'Geluidsnormen oké mits verlenging landingsbaan'

© google

Het opheffen van de tolerantie voor de Brusselse geluidsnormen is geen obstakel voor de economische ontwikkeling van Brussels Airport. Dat stelt de Brusselse coalitiepartner DéFI donderdag. Dit zo lang piste 25L wordt verlengd en de vliegtuigen ook 's nachts kunnen opstijgen en landen van 22 tot 7 uur 's morgens.

"Het verzoenen van de economische en milieubelangen, zonder de levenskwaliteit en de gezondheid te verwaarlozen, is onder twee voorwaarden mogelijk: het verlengen van piste 25L met minstens 1.800 meter en het verlengen van de nacht van 22 tot 7 uur 's morgens. Twee maatregelen waarover de federale en Vlaamse regering hun zeg hebben", zo vindt Brussels DéFI-voorzitster Caroline Persoons.

De verlenging van de piste, die reeds sinds 20 jaar op tafel ligt, en de verlenging van de nacht zijn voor de partij onontbeerlijk. De jarenlange inspanningen van het Brussels gewest om ervoor te zorgen dat de vluchtroutes die door het federale niveau worden vastgelegd rekening houden met de geluidshinder en de bevolkingsdichtheid van het overvlogen gebied, verhinderen niet dat het hoofdstedelijk gewest aandacht heeft voor de jobcreatie en de rechtstreekse en onrechtstreekse economische belangen van de luchthaven.

Van een herfederalisering van de bevoegdheid over de geluidsnormen wil DéFI niet weten. De luchthaven kan zich duurzaam ontwikkelen, rekening houdend met de bezorgdheden van de burgers die overvlogen worden. Economie en milieu moeten hand in hand gaan. "Het is tijd om werk te maken van een nationale luchthavenstrategie, in overleg met de gewesten en regionale luchthavens, die maximaal rekening houdt met gezondheid, milieu, veiligheid, jobs en de eigenheid van elke luchthaven", besluit de partij.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?