Fijn-stofnorm eerste keer overschreden in 2012

© centralasian
Zondag is de grenswaarde voor fijn stof voor de eerste keer in 2012 overschreden in Brussel. In het meetstation van Haren werd een concentratie van 51 µg per kubieke meter gemeten. Volgens Europese richtlijnen mag de concentratie ten hoogste 35 dagen per jaar boven de 50 µg/m³ gaan.

Zondag ging de fijn-stofconcentratie voor het eerst boven de grenswaarde van 50 µg/m³ in het Brussels gewest. Dat mag volgens een Europese richtlijn uit 2008 maximaal 35 dagen per jaar gebeuren. Ook op drie plaatsen in Vlaanderen en één in Wallonië werd de norm overschreden, leert de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

"Ook maandag en dinsdag is de situatie nog ongunstig door het droge weer," zegt Frans Fierens van Ircel. "De eerste dagen van 2012 waren dan weer erg goed door het slechte weer met veel regen en wind."

In 2011 overtrad het Brussels Gewest de richtlijn ruimschoots. In het meetstation van Molenbeek ging de concentratie 43 keer boven de 50µg/m³, in Haren maar liefst 87 keer. "Vorig jaar waren de weersomstandigheden erg ongunstig, met een droog voor- en najaar," verklaart Fierens.

De laatste jaren is het aantal dagen dat de norm overschreden wordt wel sterk gedaald; in 1998 registreerde het meetstation in Haren nog 154 overschrijdingen. In 2010 was dat al gedaald tot 47, maar 2011 was opnieuw veel slechter. "Vooral door de weersomstandigheden dus; hoewel het natuurlijk de emissies van de verschillende sectoren zijn die in de eerste plaats het fijn stof veroorzaken."

Zand
Haren is steevast de slechtste leerling van de klas in Brussel, vooral door de aanwezigheid van industrie en de opslag van grovere stofdeeltjes zoals zand. Ook de gevolgen van die hogere concentratie blijven meestal vrij lokaal. Wie in Vorst woont zal van de overschrijding in Haren weinig last hebben.

Maar ook al stijgt de fijn-stofwaarde enkel in Haren boven de 50, toch geldt de overschrijding voor het hele gewest. "Brussel is één luchtkwaliteitszone, en voor Europa moet binnen heel de zone de norm gehaald worden."

Chronische schade
België is ondertussen voor het Europees Hof gedaagd omwille van het te hoge aantal overschrijdingen. "Met de overschrijdingsrichtlijn wil Europa burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van fijn stof op korte termijn. Er is ook een norm voor het jaargemiddelde, en die halen we wel."

Naast PM 10 worden ook de jaargemiddelden van PM 2,5, nog fijner stof, gemeten. Het zijn die deeltjes die een chronische impact hebben, en de levensverwachting in ons land met gemiddeld een jaar doen dalen. Voor PM 2,5 geldt een Europese streefwaarde van 25 µg/m³, vanaf 2015 wordt dat een bindende grenswaarde.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?