Geen effectenstudie, wel impactstudie over tram 10

Om het nut van een nieuwe tramverbinding tussen Simonis en het AZ-VUB te kunnen beoordelen, laat minister Pascal Smet van Mobiliteit (SP.A) een impactstudie uitvoeren. Volgens Smet is dat een onderzoek dat vergelijkbaar is met een effectenstudie. Alleen heeft een impactstudie geen wettelijk karakter.

Eind 2003 besloot de Brusselse gewestregering om een snelle tramverbinding aan te leggen tussen het metrostation Simonis en het AZ-VUB. Tram 10, zoals de nieuwe lijn moet heten, zou bij voorkeur de meest directe route volgen, met name via de Jetselaan en de Tentoonstellings­laan. Het plan lokte heel wat boze reacties uit bij de bewoners en de handelaars uit de omliggende straten.<BR><BR>Het gemeentebestuur van Jette stelde dat het niet akkoord zou gaan met de aanleg van de nieuwe tramlijn als die niet ingepast zou worden in een algemene herstructurering van het openbaar vervoer ten gunste van de Jettenaren. Bovendien nam de Jetse gemeenteraad een motie aan waarin een effectenstudie werd geëist. Een effectenstudie is een uitgebreid onderzoek - veel uitgebreider dan een effectenrapport - waarin een onafhankelijk studiebureau alle mogelijke alternatieven en hun impact analyseert en waarvoor de bewoners ruimschoots worden geraadpleegd.<BR><BR>In oktober liet minister Smet weten dat er geen juridische verplichting bestaat om een effectenstudie te laten uitvoeren. Het Jetse gemeentebestuur bleef evenwel op zijn strepen staan. Daarom heeft Smet nu de impactstudie bedacht. <BR><BR>In tegenstelling tot het effectenrapport en de effectenstudie, die beide voorkomen in het wetboek van ruimtelijke ordening, is de impactstudie nergens wettelijke omschreven. Volgens Smet biedt een impactstudie de bevolking dezelfde waarborgen als een effectenstudie. "Net zoals bij een effectenstudie wordt er een begeleidingscomité samengesteld dat het bestek voor het onderzoek opstelt. Vervolgens wordt via openbare aanbesteding een extern studiebureau aangewezen dat de verbetering van de verbinding tussen Simonis en het noorden van Jette zal onderzoeken, waarbij alle alternatieven worden nagegaan. Ook is er een uitgebreid openbaar onderzoek." <BR><BR>Als alles toch op hetzelfde neerkomt, waarom dan geen gewone effectenstudie? "Omdat het juridisch niet nodig is," zegt Smet. "We willen de beslissing over de tram nemen in alle openheid, vandaar een uitgebreide studie. Maar we willen geen precedent scheppen." Het Jetse schepencollege ging akkoord met het voorstel van Smet.<BR>Ook leefmilieuorganisatie Bral kan ermee leven. "Een effectenstudie is inderdaad niet verplicht voor de aanleg van een tramlijn. Alles wat Smet meer wil doen, is dus mooi meegenomen. Maar een impactstudie biedt natuurlijk niet helemaal dezelfde garanties als een effectenstudie. Als het onderzoek niet volledig is, kan de minister daar niet op aangesproken worden." <BR>

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?