Minstens 436 leerkrachten meer nodig tegen 2020

© Saskia Vanderstichele

<p>Tegen 2020 krijgt het Brusselse onderwijs er mogelijk&nbsp;24.000 leerlingen bij. Een nieuwe studie schat dat er tegen dan tussen de 436 en 2.164 extra&nbsp;leerkrachten nodig zijn om de aanhoudende groei op te vangen. Voorgestelde oplossingen:&nbsp;het Brussels onderwijs én het beroep van leerkracht aantrekkelijker maken.</p>

<p>Al ruim tien jaar neemt het aantal jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk toe. Nadat eerst kleuterklasjes groter werden, zet de trend zich verder in het lager en secundair onderwijs.</p>&#13;
&#13;
<p>In een nieuwe studie schat Brussels Studies dat er tegen 2020 maar liefst 24.000 leerlingen bij zullen komen, waarvan 20.000 aan Franstalige kant en 4.000 in het Nederlandstalig onderwijs.</p>&#13;
&#13;
<p><strong>Vooral Nederlandstalige leraars gezocht</strong><br />&#13;
Om die aanhoudende groei op te vangen zijn meer leerkrachten nodig. Tegen het schooljaar 2019-2020 zullen op z’n minst 436 extra voltijdse leerkrachten nodig zijn, waarvan 281 in de Franse gemeenschap en 155 in de Vlaamse. Proportioneel zijn de Nederlandstalige scholen in Brussel dus op zoek naar meer leerkrachten dan die van de Franse Gemeenschap. </p>&#13;
&#13;
<p>Die minimumschatting aanvaardt echter de huidige situatie van (te) veel klassen zonder leerkracht. De studie schat het maximum aantal benodigde leerkrachten op 2.164. De maximumschatting gaat ervan uit dat alle leerlingen van alle klassen, elke dag, voor elke les een leerkracht hebben, wat praktisch onmogelijk is. Het reële aantal benodigde leerkrachten ligt dus ergens tussenin. </p>&#13;
&#13;
<p>De spanning tussen vraag en aanbod van leerkrachten zal in de komende jaren blijven toenemen, aldus het BSI. Daarom stelt Brussels Studies een aantal maatregelen voor. Zo moeten onder andere de werkomstandigheden van beginnende leerkrachten verbeterd worden, zodat ze er niet te snel weer de brui aan geven. Vooral het Brusselse onderwijs kamp met een imagoprobleem.</p>&#13;
&#13;
<p>Ook moeten er meer jongeren leerkracht willen worden: het beroep moet dringend aantrekkelijker gemaakt worden, klinkt het. Vandaag krijgen leerkrachten nog veel te weinig symbolische en financiële erkenning voor hun werk.</p>&#13;

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?