Oplossing in de maak voor AMVB

De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) overwegen een huisruiloperatie. Het Sainctelettegebouw gaat mogelijk naar de Vlaamse Gemeenschap, het pand van de Lakense Luisterpuntbibliotheek naar de VGC. Op die manier zouden de huisvestingsproblemen van het AMVB meteen van de baan zijn.

Het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) lanceerde onlangs een noodkreet. Veertig procent van hun werking gaat naar de huur van hun huidige lokalen in de Arduinkaai. Het AMVB betaalt jaarlijks 220.000 euro voor een - centraal gelegen - oppervlakte van 1.200 vierkante meter. De collectie van het AMVB is de voorbije 10 jaar verdrievoudigd, zodat de oppervlakte te klein is geworden. Te duur en te klein dus.

Nu wil het toeval dat de Luisterpuntbibliotheek in de Gustave Schildknechtstraat in Laken, mogelijk in 2014, naar de Waalse Krook in Gent verhuist. Door de digitalisering van de bibliotheek heeft die minder ruimte nodig dan voorheen. De AMVB zou dan graag verhuizen naar de Schildknechtstraat. Dat gebouw, dat paalt aan het Gemeenschapscentrum Nekkersdal, was ooit een confituurfabriek. De Vlaamse Gemeenschap is er eigenaar van.

Een en ander blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet (SP.A) op een vraag van Paul Delva (CD&V) in het Vlaams Parlement.

Naschoolse opvang
"In eerste instantie zal het dan om cohabitatie gaan," legt communicatieverantwoordelijke Saskia Boets van de Luisterbibliotheek uit aan brusselnieuws.be. Tot de verhuis van de bib naar Gent, zouden zowel de bibliotheek als het AMVB het gebouw delen. Een ander deel van het gebouw zou dan in handen komen van het Gemeenschapscentrum Nekkersdal.

"Het gaat om een ruimte die vroeger toebehoorde aan Nekkersdal, maar naar aanleiding van verbouwingswerken is afgestaan aan de Luisterbibliotheek, zegt centrumverantwoordelijke Rik Fobelets aan brusselnieuws.be. "De ruimte gaan we gebruiken voor onze jeugdwerking, onder meer voor naschoolse opvang."

De drie gebruikers zijn dus unaniem gelukkig met deze huisruil. Die plannen liggen ter tafel bij Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V).

Maar er is nog een vierde luik in deze operatie: het nu leegstaande Sainctelettegebouw van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan het gelijknamige plein, net naast het Kaaitheater. Tot voor kort huisden daar de ambtenaren van de VGC, maar intussen zijn die verhuisd naar het Renaissancegebouw aan de Jacqmainlaan. De Vlaamse Gemeenschap overweegt nu om het Sainctelettegebouw twee bestemmingen te geven: een culturele (werkplekken voor het Kaaitheater en eventueel ook voor het Hoger Kunstenonderwijs) en een sociale (huisvesting voor studenten, in samenwerking met het Brik).

Huisruiloperatie
Brusselminister Pascal Smet (SP.A) stelt hiervoor een soort huisruiloperatie voor: de Vlaamse Gemeenschap wordt dan eigenaar van het Sainctelettegebouw, de VGC eigenaar van wat nu nog de Luisterbibliotheek is in Laken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?