Proactievere testen in strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn
© PhotoNews
| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, verantwoordelijk voor Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.
© PhotoNews
| Bernard Clerfayt (Défi), minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, verantwoordelijk voor Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.

In de toekomst kunnen testen naar discriminatie bij aanwervingen reeds bij voldoende vermoedens, en dus niet alleen na klachten, gebruikt worden. Dat staat in een ontwerp van ordonnantie van Bernard Clerfayt dat in tweede lezing door de Brusselse regering werd goedgekeurd.

Discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd, afkomst, huidskleur, gender of handicap komt nog te vaak voor in het Brussels Gewest. Om dit verschijnsel tegen te gaan, wil Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Werk, eenvoudigere en proactievere testen.

In 2020 heeft Actiris Inclusive 215 meldingen ontvangen van Brusselse werkzoekenden die omwille van discriminatie. In 43 procent van de gevallen worden deze meldingen gedaan op basis van "raciale" criteria.

Intensievere samenwerking met Actiris

Het ontwerp van ordonnantie voorziet eenvoudigere en proactievere testen, "testing" ter plaatse, een betere bescherming van de inspecteurs en een intensievere samenwerking met Actiris. Zo kunnen de testen gebruikt worden op basis van meldingen of klachten, maar ook op basis van voldoende vermoedens, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is, zoals momenteel het geval is.

De testen worden ook proactiever. Blijkt uit een wetenschappelijke studie een vermoeden van discriminatie binnen een bepaalde sector, dan kunnen de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs testen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat. Inspecteurs kunnen ter plaatse controles uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.

Actiris krijgt een essentiële rol in dit project. Voortaan kan de overheidsinstelling informatie uitwisselen met de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI). Meer bepaald door de verschillende meldingen van werkzoekenden door te geven.

"Er is geen plaats voor discriminatie bij aanwerving in het Brussels Gewest. Gelet op het tekort aan arbeidskrachten in talrijke activiteitensectoren kan niemand zich deze sociale verspilling veroorloven", besluit Bernard Clerfayt.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?