Uitgelicht: kleine oorlog in GC Ten Weyngaert

© tenweyngaert.be

Er woedt een kleine oorlog in Vorst. De verantwoordelijke van het gemeenschapscentrum Ten Weyngaert is terug, na een sabbatical leave. De gebruikers zijn niet te spreken over wat ze noemen de brutale personeelswissel. “Geef ons Rik terug,” klinkt het. Alleen ligt dat juridisch niet zo eenvoudig.

R ik, dat is is Rik Fobelets. Hij heeft jarenlang aan het roer gestaan van Nekkersdal, het gemeenschapscentrum van Laken. Sinds een jaar is hij centrumverantwoordelijke van Ten Weyngaert, ter vervanging van de officiële centrumverantwoordelijke. Die laatste liet onlangs weten op 12 november terug te willen komen na zijn loopbaanonderbreking. Exit Rik.

Dat bericht is niet in goede aarde gevallen bij de gebruikers van het centrum. Die hebben prompt een benefietconcert georganiseerd en een petitie op touw gezet voor het behoud van Rik Fobelets. Ze krijgen daarbij de steun van het gemeentebestuur en de culturele wereld.

Zo’n actie is ongezien in Vlaams Brussel. Samengevat komt de boodschap hierop neer: “Nu pas valt op hoeveel potentieel Ten Weyngaert heeft. Rik weghalen midden in het jaar is de dynamiek in de kiem smoren.”

Jutta Buyse (SP.A), Vlaams schepen in Vorst, steunt de actievoerders. “Met de huidige centrumverantwoordelijke valt niet samen te werken. We zijn verschillende keren op hem toegestapt om het lokaal cultuurbeleidsplan op te stellen,” zegt Buyse, “maar kregen nooit gehoor.”

Met Fobelets lukte dat wel. Deze week wordt, dankzij de nieuwe samenwerking, het lokaal cultuurbeleidsplan 2014-2019 voorgesteld. Buyse: “Ik stel me vragen over de toekomst. Hoe zal ik aan mijn decretale verplichtingen kunnen voldoen? Want de wet legt een samenwerking op tussen gemeente en gemeenschapscentrum.”
 

Zorgenkind Ten Weyngaert
Buyse ziet hoe de buurt in de schaduw van het Dudenpark terug opleeft. Dat heeft onder meer te maken met de komst van het kunstencentrum Wiels. Ten Weyngaert slaagde er lang niet in om zijn karretje te hangen aan dat vernieuwd élan. Het werd volgens Buyse “een zorgenkind in de buurt.”

Met de komst van Fobelets kon het wél. Plots werden er allerlei culturele activiteiten georganiseerd en kwam er weer volk over de vloer. Het centrum heeft zijn deuren opengegooid en werkt samen met de culturele partners uit de buurt zoals Le Brass en Wiels.

Ook de vorige Vlaamse schepen heeft zijn tanden stukgebeten op een samenwerking met het gemeenschapscentrum. Luckas Vander Taelen (Groen). “De centrumverantwoordelijke koos voor de meer traditionele aanpak, maar zag niet hoezeer de gemeente veranderd is. Vandaag wonen er talrijke meertalige jonge gezinnen in de wijk. Die zaten écht te wachten op een bruisende plek. Vergeet niet: er is bijna niets in de buurt.”

“Het zit ‘m soms in kleine dingen,” zegt een gebruiker. “Ouders die wachtten op hun kinderen in de buitenschoolse opvang, moesten vroeger in een koude gang zitten. Onder Fobelets konden ze in een gezellige warme ruimte terecht.”

“De vorige verantwoordelijke?”, zegt een oudgediende van het gemeenschapscentrum. “Die heb ik nooit gezien op mijn activiteiten, en ik ben al tien jaar in Ten Weyngaert actief. Fobelets komt wél.”

Het is moeilijk om iemand te vinden die een ander geluid laat horen. We drongen aan op een reactie van de betrokkene zelf, maar die ging daar niet op in.

Wie wel de verdediging opneemt is Mireille Corteville (Open VLD), voorzitster van de raad van bestuur van Ten Weyngaert. Volgens haar is de petitie het werk van een enkeling die de buurt heeft opgehitst. “Ten Weyngaert heeft wel degelijk contact gelegd met het Franstalig cultuurcentrum,” zegt Corteville. “Bovendien heeft de centrumverantwoordelijke gewoon het recht om de post na zijn loopbaanonderbreking terug op te nemen. Zou u dat niet doen misschien?”, vraagt ze.

Tijdelijke contracten
Die ‘enkeling’ waar Corteville het over heeft, is Els Rochette van kunstenwerkplaats Globe Aroma. Ze zat in de raad van bestuur tot 2009. Toen werd ze eruit gezet “wegens te kritisch.” Ze werd prompt voorzitter van de cultuurraad in Vorst. De samenwerking tussen Ten Weyngaert en de gemeente werd een onmogelijke zaak. Tot Fobelets kwam. Een personenkwestie dus? “Dat denk ik niet,” zegt Rochette. “De petitie bewijst dat.” Die is door meer dan vijfhonderd mensen ondertekend, van alle gezindten.

VGC-collegelid Bruno De Lille (Groen), bevoegd voor de gemeenschapscentra, zoekt intussen koortsachtig naar een oplossing. De vraag rijst of de vorige centrumverantwoordelijke nog wel kan functioneren met zoveel tegenstand. De VGC kan hem moeilijk aan de kant schuiven. De man heeft een contract van onbepaalde duur. Zijn mandaat als centrumverantwoordelijke is nog maar net vernieuwd en loopt af in juni.

 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel
BRUZZ Magazine
deze week
deze week
  • Sylvie Kreusch op eigen kracht
  • Dieudo Hamadi: le cinéma made in Congo
  • Ophélie Mac against black stereotypes
  • BRUZZ in the city
  • Archief
Neem een abonnement