VGC bevraagt werkveld en burgers over leefbaarheid

© Komimo
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bereidt de nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III voor. Aan de nieuwe beleidsovereenkomst gaat lang overleg vooraf, met onder andere een online enquête voor de Brusselaars.

In de KVS vond donderdag het eerste overleg plaats tussen de VGC en de organisaties die subsidie krijgen uit het Stedenfonds. Met dat fonds wil de Vlaamse overheid steden leefbaarder maken.

De huidige beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en VGC loopt af. Er moet een nieuwe worden afgesloten voor 2014 tot 2019. Voor het zover is, overlegt de VGC met de organisaties op het terrein.

Maar er komt ook een online bevraging waarop iedereen mag reageren. "Iedereen mag aangeven wat voor hem of haar dé grote problemen zijn in de stad, en hoe de VGC daar op zou moeten reageren", aldus VGC-collegelid Bruno De Lille (Groen). Later volgen dan nog werkgroepen die de resultaten in detail bekijken.

Opgroeien in de stad
Drie stedelijke thema's staan centraal in het stadsproject dat de VGC wil realiseren: Opgroeien in de stad, stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing, en investeren in sociale mobiliteit en emancipatie. "De mensen in de werkgroepen, die met hun beide voeten in het werkveld staan, zorgen ervoor dat dat geen wollige taal blijft", zegt De Lille.

Er kan bijvoorbeeld bestudeerd worden hoe de stad kindvriendelijker kan worden gemaakt, hoe er omgegaan kan worden met culturele diversiteit in scholen en hoe Nederlandstalige instellingen nauwer betrokken kunnen worden bij hun buurt.

De nieuwe beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en het VGC-college wordt over één jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De online bevraging loopt vanaf 12 november. Meer info op http://stadspiratie.vgc.be/

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over

Nieuws uit Brussel in je mailbox?