Waar blijft die parkeergeleiding toch?

Hoe kan het dat het Brussels Gewest nog steeds geen parkeergeleidingssysteem heeft? Het is een vraag die Pascal Smet (SP.A) zich al in 2004 stelde. Maar anno 2016 is het systeem er nog steeds niet.

De handelaars in het centrum wijten hun dalende omzet voor een groot deel aan de vermeende onbereikbaarheid van hun zaak met de wagen. In de praktijk blijkt er nochtans wel degelijk plaats vrij in de parkeergarages van het centrum. Alleen weten veel automobilisten dat niet.

Een parkeergeleidingssysteem is het geknipte antwoord op dat probleem. Het principe is eenvoudig: dynamische borden wijzen de automobilist de weg naar de 45 openbare parkings in de buurt van de Vijfhoek. De versnelde invoering van zo'n systeem is dan ook een van de beloftes die maandag gemaakt werden bij overleg tussen Stad en Gewest over de voetgangerszone.

Tal van steden hebben vandaag al zo'n systeem. Waarom dan Brussel niet?

Al in 2004 liet Pascal Smet (SP.A), toen nog staatssecretaris voor Mobiliteit, optekenen dat hij niet begreep waarom er nog geen geleidingssysteem bestond in Brussel. In 2009 kwam hij daarvoor zelf met een voorstel op de proppen, maar dat werd nooit werkelijkheid.

Smet en zijn opvolgster Brigitte Grouwels (CD&V) zaten niet op dezelfde lijn. Grouwels schrapte het oude project omdat de borden technisch niet zouden voldoen. Volgens Smet verdween het project omdat Grouwels het verwaarloosde.

In 2012 leek er dan uiteindelijk schot in de zaak te komen. Grouwels onthulde voorwaar een eerste proefbord op de Wetstraat. Ze beloofde ook dat het geleidingssysteem er tegen de lente van 2014 zou zijn, met 125 borden.

Wel/Geen akkoord met de Stad
Maar ook Grouwels beet in het zand. Verder dan het ene testbord raakte het systeem niet. “Zeer frustrerend”, herinnert Grouwels zich. “We hebben daar lang over onderhandeld met de Stad Brussel, maar er is geen akkoord uit de bus gekomen. Wij waren nochtans vragende partij, het Gewest zou ook een belangrijk deel van de kosten op zich nemen. Of de mislukking lag aan de politiek of de ambtenarij in de stad, durf ik niet te zeggen.”

Dat wordt tegengesproken door Brussels schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open VLD). "Wij hadden wel degelijk een akkoord met het Gewest, en dat is ook ondertekend", zegt ze. "Het was een van de eerste dossiers waar ik mij mee bezig gehouden heb."

Ampe zelf ziet de administratie Mobiel Brussel als hoofdverantwoordelijke. "Het dossier is daar blijven liggen, ondanks beloftes dat men er mee bezig was", zegt ze. "Het valt mij trouwens op dat als er projecten zijn voor automobilisten, die blijven liggen bij de administratie. Dat zie je ook met de tunnels."

Gebrek aan politieke wil
Op Gewestniveau is het dossier opnieuw in handen van Pascal Smet. Een geleidingssysteem is er nog altijd niet. "Ik heb mij ook al afgevraagd waarom de zaak aansleept", zegt Smet. "Ik kan alleen maar concluderen dat in 2009 alles op poten stond en dat toen ik opnieuw minister werd in 2014, er nog niets was gebeurd. Toen was het concept ook al achterhaald, onder meer door de plannen voor de voetgangerszone."

Het parkeergeleidingssysteem vertoont veel gelijkenissen met de saga rond het Gewestelijk Parkeeragentschap. Ook een idee van Smet dat al tijdens zijn eerste legislatuur werd gelanceerd, maar zeer moeilijk van de grond kwam.

Het laatste woord is voor Roland Gracco, CEO van Interparking Group. "Het geledingssysteem is als het monster van Loch Ness", zegt hij. "We hebben daarover in 2009 onderhandeld met de Stad en het Gewest, maar tot nu toe zijn er weinig resultaten."

Volgens Gracco laat het systeem zo lang op zich wachten door gebrek aan politieke wil. "Antwerpen, Gent en Brugge hebben een dergelijk systeem uitgerold binnen een tijdsbestek van zes maanden tot een jaar", zegt hij. "Ik snap niet waarom dat niet kan in Brussel en waarom hier geen hogere prioriteit aan wordt gegeven. Er is natuurlijk de complexiteit van de samenwerking tussen Stad en Gewest, maar een gebrek aan politieke wil lijkt mij cruciaal."

Minister Smet hoopt nu om de borden in september te plaatsen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?