Belgian Beer World, gezien vanuit de Auguste Ortsstraat

| De Beurs met het nieuwe Belgian Beer Museum, gezien vanuit de Auguste Ortsstraat.

Straten rond Beurs krijgen make-over en worden ‘volwaardig deel van voetgangerszone’

JB
19/09/2023

Er is een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd om de straten rond het vernieuwde Beursgebouw te verfraaien. Op die manier moet de hele omgeving rond de Beurs straks een volwaardig deel gaan uitmaken van de voetgangerszone in het stadscentrum.

Het Beursplein werd recent al opgefrist, binnenkort is het de beurt aan de Beursstraat, de Henri Mausstraat en de verbinding tussen de Zuidstraat en de Taborastraat, achter het Beursgebouw.

“Dankzij deze heraanleg zal zal de Beurs écht het hart van het centrum worden en ontstaat er een as van de Grote Markt naar het Sint-Katelijneplein. De nieuwe inrichting sluit aan bij de ambitie van de Stad Brussel om het stadscentrum te verfraaien en vernieuwen”, klinkt het op het kabinet van Brussels staatssecretaris Ans Persoons (one.brussels-Vooruit), die de opfrissing van de omgeving rond het Beursplein in koor aankondigt met Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en Brussels schepen van Stedenbouw Anaïs Maes (one.brussels-Vooruit).

Gewijzigde vergunning

De stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de omgeving van de Beurs werd in 2017 al afgeleverd, maar werd onder impuls van de stad Brussel gewijzigd na technische moeilijkheden en opgelegde voorwaarden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

“Daarom wilde de stad de verkregen vergunning wijzigen. De wijzigingen hebben betrekking op de bekleding in blauwe hardsteen rond het Beursgebouw, de verwijdering van de goot, het soort en de plaatsing van verlichtingspalen, de kiosken en tot slot de interventieperimeter”, klinkt het.

‘Leesbaarheid en veiligheid’

Het is onder meer de bedoeling om de openbare ruimte en de gebouwen beter op elkaar af te stemmen door de werkzaamheden.

“Dat kan dankzij een gevel-tot-gevelinrichting, met uitzondering van een brede rand in blauwe hardsteen rond het Beursgebouw. Zo komt de grandeur van de Beurs beter tot zijn recht. Deze bijna volledig drempelvrije inrichting zal de leesbaarheid en veiligheid verbeteren voor voetgangers, die er de belangrijkste plaats innemen”, aldus staatssecretaris Persoons.

“De gebouwen en opmerkelijke gevels rond het Beursplein, de lanen en pleinen en het lagere gedeelte van de stad in het algemeen zullen ook beter tot hun recht komen. De volledige omgeving van de Beurs krijgt een laagje blauwe hardsteen. Zo zal het Beursplein mooi aansluiten bij de rest van de voetgangerszone.”

Vanaf 2 oktober starten de werken. De Beursstraat is als eerste aan de beurt. In het voorjaar van 2024 moeten de gefaseerde werken rond zijn. Tijdens Winterpret liggen de werkzaamheden tijdelijk stil.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni