Brusselse jeugd vindt weg naar de bibliotheek

© Bibliotheekblad

In 2018 verslonden vooral jonge lezers boeken in de Brusselse bibliotheken. Ongeveer een derde van alle uitleningen zijn fictieboeken voor kinderen jonger dan 14 jaar. Daar staat tegenover dat het aanbod voor volwassenen achteruit gaat.

In 2018 werden in alle Nederlandstalige bibliotheken van Brussel samen meer dan 1,3 miljoen items ontleend. Daarmee blijft het totale aantal ontleningen min of meer constant vergeleken met de voorgaande jaren. Toch zijn er wel een aantal opvallende tendensen.

Zo doen audiovisuele media het steeds slechter. Volwassenen (+14j.) leenden vorig jaar bijna 17.000 cd's en dvd's minder uit dan in 2017, een daling van net geen 8,8 procent.

'Ingezet op jonge Brusselaar'

Jeugdliteratuur doet het daartegenover wel goed. Zowel fictieboeken (+7.2 procent) als strips (+7.65) en non-fictie (+5.08) werden door kinderen jonger dan 14 jaar meer uitgeleend. "We hebben flink ingezet op de jonge Brusselaars" klinkt het bij de VGC. "De cijfers bewijzen dat jongeren ook volop gebruik maken van het aanbod." De collectie voor jonge lezers groeide dan ook aanzienlijk. Er kwamen in de categorieën fictie, non-fictie en strips samen, bijna 4.500 exemplaren bij.

Ook de volwassen lezers leenden in 2018 iets meer items uit. De categorie strips valt vooral op. De VGC noteerde daar 7 procent meer uitleningen. Non-fictie- en fictieboeken bleven ongeveer constant, die laatste categorie ging zelfs licht achteruit.

Brussel stripstad

Die stagnatie valt vooral te verklaren door het feit dat de collectie voor volwassenen een kleine knauw gekregen heeft. De Brusselse bibliotheken verloren meer dan 4.600 fictieboeken voor volwassenen en bijna evenveel non-fictiewerken.

Er kwamen wel meer dan 1.000 strips bij in de collectie, wat ook het stijgend aantal uitleningen in die categorie kan verklaren. "De stripcollectie is inderdaad een uitschieter. We blijven ten slotte een stripstad."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?