Brussels Gekleurd: de kleur van de wereld

Onlangs werd in de Messidorwijk in Vorst het startschot gegeven voor de jaarlijkse wijkfeesten van Brussels Gekleurd-Bruxelles en Couleurs. Verspreid over tien gemeenten wordt maar liefst 25 keer de Brusselse couleur locale gevierd. Met meer beweegredenen dan alleen maar vrolijk en kleurrijk feestgedruis in de straten.

Sinds de eerste editie in 1992 is Brussels Gekleurd-Bruxelles en Couleurs uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 200 verenigingen, clubs, jeugdhuizen, zelforganisaties, ateliers, culturele centra... dat over culturele, ideologische en talige grenzen ijvert voor beter leefbare wijken, een solidaire samenleving en gelijke rechten. Wat begon als een reeks lokale initiatieven in vijf gemeenten is vijftien jaar later een professioneel gecoördineerd project geworden, dat zowel op een lokaal als op een bovenlokaal niveau werkzaam is.

Tweetaligheid is een minimum
De structurele ondersteuning die het festival geniet, is echter het afgelopen jaar in het gedrang gekomen. Net het netwerk dat de Brusselse diversiteit wil beklemtonen en pleit voor meer en betere interculturele contacten, heeft te lijden onder cultuurverengende eisen van de Frans-Brusselse overheid Cocof; die wil de subsidies verbinden aan een omvorming van Brussels Gekleurd-Bruxelles en Couleurs tot een puur Franstalige vereniging. Dat is een wel vaker geformuleerde eis in België, maar in dit geval een die geheel indruist tegen de grond en de doelen van het festival: Brussels Gekleurd-Bruxelles en Couleurs profileert zich namelijk heel bewust als een meertalige organisatie, en trekt die lijn ook door naar de thematiek van dit jaar: de meertaligheid van Brussel in zijn Belgische context. Brussels Gekleurd-Bruxelles en Couleurs zet zich heel concreet in voor de verbetering van de relaties tussen verenigingen, cultuurgemeenschappen en bewoners van de Brusselse wijken, en wil zo samen met de inwoners de leefbaarheid in de wijken herwaarderen en verbeteren. Tegelijk strijdt de vereniging tegen alle vormen van uitsluiting en voor gelijke politieke, sociale en economische rechten.

Voor een meer solidaire samenleving
De bevordering van interculturele contacten verloopt in de eerste plaats via het oprichten van netwerken en verenigingen, het herstel van samenlevingsruimtes en van de banden tussen verenigingen en bewoners. Een meer solidaire en rechtvaardige maatschappij is het streefdoel. Brussels Gekleurd-Bruxelles en Couleurs is een initiatief dat de vaak "moeilijke" wijken zelf ten goede komt en daarom de participatie van de belangrijkste spelers, de bewoners, beklemtoont. De organisatie van de wijkfeesten en lokale initiatieven is dan ook steeds in handen van een collectief van bewoners en lokale verenigingen, indien mogelijk in samenwerking met de lokale overheid en instellingen. Alle wijkbewoners worden betrokken bij de voorbereiding en de afwikkeling van het lokale initiatief.

Mei, juni, september
Het proces is even belangrijk als het eindresultaat. Al mag dat resultaat er zijn. Zo staan er komende zaterdag activiteiten geprogrammeerd in het Dauwpark in Anderlecht, de Brabantwijk in Schaarbeek en de Ransfortstraat in Molenbeek, en op zondag aan de Pantsertroepensquare, de Brandhoutkaai en de Hooikaai in Brussel, en de Primeurwijk in Vorst. Bezoekers kunnen hun hart ophalen aan een schitterend palet van kleuren, smaken en geuren: de wereld in Brussel toont haar zang-, dans-, theater-, kook- en andere kunsten. In mei, juni en september worden nog wijken in Schaarbeek, Vorst, Ganshoren, Neder-Over-Heembeek, Elsene, Etterbeek, Anderlecht, Brussel en Laken met kleur overladen.

:: Brussels Gekleurd-Bruxelles en Couleurs
data: 21.04 > 9.09.2007
tickets: gratis
locatie: verschillende locaties - info via 02-502.08.29 of
brusselsgekleurd@skynet.be

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
Lees ook
BRUZZ Magazine
deze week
  • De witte file: de camionette verovert de stad
  • Laisse les filles tranquilles: 'Het intimideren moet stoppen'
  • NRC-correspondent: 'Laat Brussel niet te hip worden'
  • Hier vind je BRUZZ in de stad
  • Archief
deze week
  • AfricaMuseum: sur les chemins de la décolonisation avec Emma De Swaef
  • Raoul Servais: het geheim van de animatiefilmpionier
  • Duizelen op lintjazz en stoepdisco
  • BRUZZ in the city
  • Archief
Neem een abonnement