Vlaamse Club doekt 'Ons Brussel' op en zoekt andere kanalen

Na bijna dertig jaar houdt het tweemaandelijkse tijdschrift Ons Brussel van de Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschappen en Letteren het voor bekeken.

Achiel Samoy, de stichter (in 1981) en hoofdredacteur van het Brusselse tijdschrift, zou zich omdraaien in zijn graf: Ons Brussel valt niet langer in de bus bij de abonnee. Het is nu wachten op een 'digitale nieuwsbrief'.

De kring, die in 1923 als vzw werd op­gericht door August Vermeylen, Herman Teirlinck en Frans Van Cauwelaert, heeft al eerder redactionele stormen doorstaan, maar in het 250ste nummer staat het
duidelijk: 'de naam, de vorm en de inhoud' van Ons Brussel verdwijnen.

Bij de ontmanteling van het Contact- en Cultuurcentrum (CCC) in 1999 wist de Vlaamse Club geen raad met de drukkosten voor haar publicatie. Het CCC was jaar en dag de gesubsidieerde drukkerij voor de tijdschriften van de gemeenschapscentra en het (vaak kleinschalige) Brusselse verenigingsveld geweest. Achiel Samoy bleef niet bij de pakken zitten, en ronselde redacteurs én sponsors (Standaard Boekhandel, de Huisartsenwachtpost,...) om een versterkte nieuwe editie uit te brengen. Een jaar later zou Samoy overlijden.

Zowel de literatuur (boekbesprekingen), de kunsten (vooral besprekingen van tentoonstellingen én culinaire escapades) als de wetenschappen (met resumés van voordrachten in de Vlaams Club) kwamen in Ons Brussel -nieuwe stijl uitvoeriger aan bod, onder leiding van de nieuwe hoofdredacteur Dirk De Meyer. In tien jaar tijd zijn de publicatiekosten (auteurs en drukwerk) echter niet geslonken. Komt daarbij dat het aantal Vlamingen in Brussel gestadig daalt - waardoor ook de Club vergrijst -, en de beslissing van de nieuwe voorzitter, Willy Van de Borne, komt hoegenaamd niet onverwacht.

In afwachting van een nieuw communicatiemedium wordt de volgende maanden gewerkt met folders en met de web­site www.vlaamseclubbrussel.be , want "over de modaliteiten en de periodiciteit wordt nog volop gebrainstormd," stelt de redactie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
BRUZZ Magazine
deze week
  • Als één man achter Union, hoe de oude club weer hip wordt
  • Juicer Kylian: 'Deelsteps betalen mijn huur'
  • Bert Anciaux trekt lijst SP.A+: 'Nog één keer knallen'
  • Hier vind je BRUZZ in de stad
  • Archief
deze week
  • Serge Aimé Coulibaly: épopéé d'une autre Afrique
  • De verzamelwoede van Benjamin Verdonck
  • Mike Yung: the sound of the underground
  • BRUZZ in the city
  • Archief
Neem een abonnement