Zoniënwoud tot in de Sint-Gorikshallen

De natuureducatieve tentoonstelling 'Het Zoniënwoud - Uniek Patrimonium met toekomstmuziek' staat stil bij de honderste verjaardag van de Vrienden van het Zoniënwoud. Deze gratis expositie wil het grote publiek wijzen op de troeven en de gevaren van het Zoniënwoud.

Het woud, dat als een lappendeken over drie gewesten ligt, vervult vele functies: ecologische, sociale, wetenschappelijke, culturele, economische (houthandel) tot zelfs politieke. Die verscheidenheid aan functies maakt het Zoniënwoud heel fragiel. Gebruikers moeten daarom alert zijn opdat het Zoniënwoud de (verre) toekomst haalt.

Zijn de kathedraalbeuken wel bestand tegen de klimaatsveranderingen? Hebben zeldzame planten nog een overlevingskans? En wat met de reeën, everzwijnen, vleermuizen in het bos? Is dit bos overigens nog de drinkwaterbron van de Brusselaars?

Op deze en talloze andere vragen hebben wetenschappers een antwoord. De scenografie werd heel eenvoudig gehouden, om een zo groot mogelijk publiek te informeren. Voorts dekt de expositie een breed scala aan domeinen af: aardrijkskunde, fauna en flora, hydrologie, bos­milieubescherming, klimatologie en toponymie.

Voor de gelegenheid geven de Vrienden van het Zoniënwoud ook een lijvig boek uit, Het Zoniënwoud - Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst , met historische en geactualiseerde informatie over het Zoniënwoud.

:: Tentoonstelling van 13 november tot en met 3 januari 2010 in de Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 23, 1000 Brussel, Elke dag van 10 tot 18 uur; gratis toegang. Meer info op 02-502.44.24 en op www.soignes-zonien.net

:: Boek Het Zoniën woud - Een nieuwe visie op een patrimonium met toekomst (N/F), uitg. Mardaga, 240 blz., 35 euro

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees meer over
BRUZZ Magazine
deze week
  • Als één man achter Union, hoe de oude club weer hip wordt
  • Juicer Kylian: 'Deelsteps betalen mijn huur'
  • Bert Anciaux trekt lijst SP.A+: 'Nog één keer knallen'
  • Hier vind je BRUZZ in de stad
  • Archief
deze week
  • Serge Aimé Coulibaly: épopéé d'une autre Afrique
  • De verzamelwoede van Benjamin Verdonck
  • Mike Yung: the sound of the underground
  • BRUZZ in the city
  • Archief
Neem een abonnement