Onderzoek naar sociale samenhang in Brussel na aanslagen

Bekijk ook de afspeellijst: BRUZZ 24 25/01/2017

Hoe is het gesteld met de sociale samenhang van de Brusselse bevolking na de aanslagen in Parijs en Brussel? Met participatief onderzoeksproject BruVoices wil de Koning Boudewijnstichting antwoord geven op die vraag. In 2018 formuleren de onderzoekers op basis van hun bevindingen hun beleidsadvies voor het Brussels Gewest.

Met het onderzoek wil de Koning Boudewijnstichting beter begrijpen hoe de Brusselaars het samenleven in de stad ervaren. “Na de lockdown eind 2015 en de aanslagen van maart 2016 ontstond een grote golf van solidariteit, maar waren er ook heel wat vragen over het samenleven in de stad,” klinkt het bij de stichting.

Om goed te kunnen peilen wat Brusselaars vinden van de huidige samenleving, koos de Koning Boudewijnstichting voor een participatief project met veel momenten van inspraak voor Brusselaars. Voor Brussels minister Guy Vanhengel (Open Vld) is die persoonlijke insteek heel belangrijk. “De Brusselse overheid beschikt over veel gegevens over het leven in het gewest. We kennen het aantal nationaliteiten, talen, religies, het gemiddeld inkomen, de verplaatsingen, de tewerkstellingsgraad. Wat ontbreekt is de mens achter de cijfers,” klinkt het in het persbericht.

Het onderzoek kent een kwalitatief en kwantitatief luik. Het kwalitatieve luik bestaat uit vijftig ‘focusgroepen’ waar mensen uit buurtcomités, culturele organisaties en sportclubs aan deelnemen. “We zullen ervoor waken dat de 50 groepen de diversiteit van Brussel weergeven,” klinkt het bij de stichting. Onderzoekers van de VUB  en de UCL leiden de gesprekken in de groepen en maken na afloop een discoursanalyse. “Een discoursanalyse is een kwalitatieve wetenschappelijke methode om te onderzoeken hoe mensen kijken naar, en praten over een bepaalde kwestie,” legt Josse Abrahams van de Koning Boudewijnstichting uit.

Het kwantitatieve luik bestaat uit een opinieonderzoek, dat in de vorm van een enquête steekproefsgewijs wordt afgenomen bij 750 Brusselaars.

Voor BruVoices wordt 550.000 euro vrijgemaakt, waarvan het Brussels Gewest 350.000 euro voor zijn rekening neemt. BruVoices loopt tot 2018, waarna de onderzoekers hun beleidsadviezen aan het gewest zullen formuleren..

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?