Brusselse regering past strengere geluidsnormen toe

De Brusselse regering heeft donderdagmiddag beslist om vanaf vrijdagavond boetes uit te schrijven voor luchtvaartmaatschappijen die zich niet houden aan de geluidsnormen. De federale regering krijgt door de lange administratieve mallemolen die samenhangt met de boetes wel nog tijd en respijt om een structurele oplossing uit te werken. Het is nu afwachten hoe de Vlaamse regering zal reageren, hun belangenconflict loopt immers af.

De Brusselse regering besliste om bij het aflopen van het belangenconflict van de Vlaamse regering meteen boetes te beginnen uitschrijven voor luchtvaartmaatschappijen die zich niet aan de strengere geluidsnormen houden. De jarenlange tolerantie wordt dus opgedoekt.

De federale regering vroeg eerder deze week meer tijd om tot een gedragen oplossing te komen, en die krijgt het ook. De administratieve mallemolen die samenhangt met het uitschrijven van de boetes neemt immers ongeveer zes maanden in beslag. Het innen van de boetes kan zelfs pas na anderhalf tot 2 jaar. Zo kan het innen van de boetes mogelijk zelfs over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden getild.

Zalven en slaan
De Brusselse regering past op deze manier de tactiek toe van zalven en slaan. Enerzijds blijft het bij de strenge toepassing van de geluidsnormen, maar anderzijds wordt er tijd gekocht om toch op federaal niveau tot een oplossing te komen. Dat bleek ook uit de reacties van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister Guy Vanhengel (Open VLD), die het werk van federaal minister Bellot prezen als onafhankelijk en objectief.

Ook minister van Leefmilieu Frémault, die zich als CDH-politica er altijd aan verbond om de boetes wel degelijk op te leggen, spreekt constructieve taal. "We passen nu gewoon de wet toe", boogt de minister op het regeerakkoord van de Brusselse regering waarin de geluidsnormen duidelijk vervat zitten, "maar we blijven wel degelijk open voor dialoog om tot een federale oplossing te komen."

Haar woorden worden geëchood door minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A), die het belangrijk vindt dat er nu tijd is om naar een oplossing toe te werken.

Het is nu afwachten hoe Vlaanderen zal reageren op de beslissing van de Brusselse regering. Hun belangenconflict loopt dan af, maar zoals BRUZZ eerder al schreef, zijn volgende belangenconflicten wel degelijk mogelijk.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.