big city

JOUW VRAAG. Hoeveel boeren zijn er nog in Brussel? Wat telen ze dan en waar?

Wat is een boer? Volgens de Dikke Van Dale een “agrariër, iemand die een agrarisch bedrijf leidt” - gemeenzaam een landbouwer genoemd. En dat beaamt ook de nestor onder de Brusselse boeren Joseph Snoeck: “Een boer is iemand die zijn boterham verdient met het verkopen van gewassen en dieren.”

VRAAG VAN WILLEM UIT JETTE

Al de varianten daarop, van melkboer, schapenboer, kaasboer, witloofboer... zijn afgeleiden, en zijn specialisaties binnen de beroeps­tak van landbouwer. Want hoe vreemd het ook klinkt, zelfs een teler van aardbeien en kruiden of van kerstbomen en parkieten, kan geregistreerd staan als landbouwer. Ook de kweker en handelaar in vissen, die een kraam op de markt heeft staan, kan zowaar het geofficialiseerde predicaat van landbouwer dragen. Dan kan hij genieten van tal van voordelen die alleen de landbouwer worden toebedeeld, zoals de verouderde wetgeving voorstaat. Als daar zijn: de onnoemelijke voordelen van de Pachtwet, met voorkooprecht op verpachte stukjes grond, een vergoeding voor de bemesting door zijn dieren op je grond, tot een schuldbijdrage voor zijn verlies aan inkomsten voor zovele zonnejaren, als hij plots van die grond af moet en dies meer.

Dat neemt niet weg, dat u nog niet weet hoeveel landbouwers er in Brussel actief zijn. Daar blijkt geen eenduidig cijfer over bekend te zijn. Volgens het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid zijn er in de negentien gemeenten samen 101 landbouwers actief. “Daarvan zijn 47 boeren in Waals beheer en 54 boeren in Vlaams beheer,“ stelt Eef Goossens, persverantwoordelijke bij dat departement. “Het grootste aantal actieve landbouwers, 23 om precies te zijn, bevindt zich in Sint-Pieters-Woluwe.” Vooral de gemeenten tegen de Ring, waar de meeste landbouwgrond ligt, huizen boeren.

De meeste landbouwers hebben zich verplichtend geïdentificeerd als landbouwer bij het departement Landbouw en Visserij. Dat moet als ze minstens 2 hectare grond gebruiken. Of minstens 50 are permanent overkapte landbouwgrond beheren. Of minstens 300 kilo fosfaat P205 uit dierlijke mest produceren, en onder nog andere voorwaarden.

Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerder van de Boerenbond en Landelijke Gilden, verwijst naar een andere statistiek: “De FOD Economie geeft voor het Brussels Gewest het statistisch verfijnde cijfer van 51 bedrijven met landbouwproductie mee (voor 2015).” Ter vergelijking, Vlaanderen telde er 23.998 in 2015 en Wallonië 12.872. Van die 51 heeft de meerderheid (16) 50 hectare en meer in exploitatie. Goed voor een oppervlakte van 252 ha aan cultuurgewassen, 200 ha bouwland, 94 ha tarwe, 32 ha nijverheidsgewassen en 15 ha suikerbieten. Daar komt nog de teelt van groenten in openlucht bij, zowat 8 ha erwten, gevolgd door wortelen, andijvie en spruiten. Serres hebben de boeren amper, maar wel grasland en braakliggende terreinen, en een klein beetje boomgaard. Gemengde teelt is sowieso nog present, zoals de 42 bedrijven bewijzen die granen cultiveren en de zestien die eetaardappelen rooien, alhoewel geen enkele Brusselse boer plantaardappelen teelt. Verder geen opzienbarende landbouwactiviteiten in de stad. Want zoals het spreekwoord zegt: ‘Wat de boer niet kent, dat eet hij niet’. Tot slot zijn er nog slechts negen landbouwbedrijven actief met runderen, waarvan vijf met melkkoeien, daaronder nog 112 zoogkoeien. Jean-Marie Binst

VOLGENDE WEEK: Gaan de prachtige Japanse Toren en het Chinees Paviljoen ooit hersteld worden?

BIG CITY
Elke week gaat BRUZZ met Big City op zoek naar antwoorden op jouw vragen over Brussel. Vragen allerhande over jouw stad stel je online aan de redactie via het formulier hiernaast. De vraag met de meeste voorkeuren wordt onderzocht en beantwoord.

Ook een vraag over Brussel? Zet onze journalisten aan het werk en stel je vraag in Big City.

 
Lees meer over
Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.