20200513 1708 Armoede OCMW 1

| Het OCMW van Brussel (archieffoto).

Brusselse OCMW’s verliezen 20 miljoen euro subsidies: 'Tweehonderd jobs bedreigd'

NLS
01/12/2023

Vanaf 2024 ontvangen de Brusselse OCMW’s 20 miljoen euro minder aan gewestelijke subsidies. Een flinke som, die volgens de vakbonden meer dan nodig is. "Door de schrapping dreigen niet alleen 200 banen te verdwijnen", stelt Maxime Nys van het ACOD-LRB Brussel. “Ook de werkdruk voor het personeel zal toenemen, net als de achterstand in de verwerking van de dossiers."

Twee weken geleden bracht minister van Sociale Actie Alain Maron (Ecolo), binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ook bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, de Brusselse OCMW’s op de hoogte dat ze vanaf volgend jaar 20 miljoen euro aan gewestelijke subsidies minder zouden ontvangen.

Die subsidies werden aanvankelijk verleend door de Brusselse regering om de OCMW’s bij te staan in het licht van de stijgende energieprijzen. “Dat budget wordt door de OCMW’s onder meer ingezet voor de financiële ondersteuning van mensen die moeite hebben om hun factuur te betalen”, licht Maxime Nys toe, gewestelijk secretaris bij het ACOD-LRB Brussel. “En ook de aanwerving van extra personeel, om die dossiers te behandelen, wordt daarmee gefinancierd.”

Dat de subsidies geschrapt worden, kan de vakbondsman maar moeilijk plaatsen. “Volgens Maron zakken de energieprijzen terug naar hun normale punt, maar in de praktijk zien de OCMW’s een ander verhaal. Steeds meer mensen komen aankloppen voor financiële steun. We begrijpen dan ook niet waarom de subsidies geschrapt worden. Tijdens zijn beleidsverklaring, midden oktober, gaf Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) nochtans aan extra budget te zullen vrijmaken voor de Brusselse OCMW’s.”

Sneeuwbaleffect

Volgens Nys houdt de schrapping serieuze gevolgen in. “De beslissing zet een sneeuwbaleffect in werking. We schatten dat 200 jobs, verdeeld over de 19 OCMW’s, op de helling staan. Dat zal niet alleen leiden tot meer jobonzekerheid, maar ook tot extra werkdruk voor het personeel dat overblijft. En dat heeft op zijn beurt een impact op de behandeling van de aanvraagdossiers. Die zullen door het personeelsgebrek meer achterstand oplopen, terwijl in heel wat gemeenten de inwoners nu al geruime tijd moeten wachten op hulp.”

“Heel wat OCMW’s zien zichzelf trouwens verplicht om bij de lokale besturen bijkomende dotaties aan te vragen”, gaat Nys verder. “De schrapping zal dus ook voor nog meer financiële druk zorgen op de gemeenten.”

Om de situatie aan te kaarten zullen de vakbonden van de OCMW’s een nieuwe campagne en acties lanceren. Veel details kan Nys voorlopig niet kwijt. “Maar het zou de bedoeling zijn om maandelijkse acties te organiseren, die in het voorjaar van 2024 moeten uitmonden in een grootschalige stakingsdag. Ook plannen we ontmoetingen met de beleidsmakers en vertegenwoordigers van de vakbonden.”

Uitzonderlijke ondersteuning

“De subsidie in kwestie gaat om een uitzonderlijke, tijdelijke ondersteuning van de Brusselse OCMW’s naar aanleiding van de covidcrisis en de stijgende energieprijzen”, reageert het kabinet van minister Maron. “En dat als aanvulling op de ontoereikende steun van de federale regering”, die volgens de minister bevoegd zou zijn voor de structurele financiering van de OCMW’s.

Het kabinet benadrukt voorts dat de OCMW’s in 2024 een gewestelijke subsidie van 8 miljoen euro zullen ontvangen, gericht op het verhogen van de toegankelijkheid. “En dat bovenop de verplichte dotatie van de GGC aan de OCMW’s. Die is trouwens met 40 procent gestegen tijdens deze legislatuur.”

Andere acties

Dat de schrapping van de subsidies een nefaste impact zou hebben op de gebruikers van de OCMW’s countert het kabinet door te wijzen op andere inspanningen van het Brussels gewest. “Voor het eerst heeft de regering sociaal beleid en gezondheid samengevoegd. Voordien waren dat bevoegdheden van gescheiden diensten. Dat zal de toegang tot sociale rechten en gezondheidszorg voor alle Brusselaars verbeteren en efficiënter maken.”

“En naast de 8 miljoen euro voor de OCMW’s versterkten we ook de middelen voor andere diensten, zoals de ambulante zorg en geestelijke gezondheidszorg.” Het kabinet heeft het tot slot nog over een gebrek aan harmonisatie tussen de verschillende Brusselse OCMW’s. “We merken soms grote verschillen wat betreft de toegang tot rechten. Die ongelijke behandeling is onaanvaardbaar. Daarom ontving de federatie van de OCMW’s de opdracht én een subsidie van het gewest om dat probleem aan te pakken.”

De vakbonden zouden een Bijzonder Comité C hebben aangevraagd met ministers Maron en Bernard Clerfayt (DéFi), bevoegd voor Plaatselijke Besturen.

Voorlopig is het nog niet duidelijk of de ministers daar zullen op ingaan.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: actua

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni