laatste update: 19 mei 2022


Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en vragen enkel die gegevens die we nodig hebben om te kunnen doen wat we beloven. We vragen nooit meer gegevens dan nodig.

In het algemeen is het bezoek en het gebruik van BRUZZ.be vrij. Dit betekent dat je artikels kan lezen, video’s kan bekijken, audio kan beluisteren en informatie kan raadplegen zonder dat je daarvoor je naam, e-mail of andere persoonlijke gegevens moet opgeven.

Enkel voor een aantal diensten vragen wij jouw gegevens. Sommige gegevens worden in het Content Management Systeem (CMS) van BRUZZ.be bewaard, voor andere gegevens doen we beroep op een externe dienst waarmee we een overeenkomst afsloten over het gebruik en beheer van die gegevens. Sowieso verkoopt BRUZZ.be in geen geval jouw gegevens door aan derden.

1. Gegevensverzameling door BRUZZ

De verantwoordelijke uitgever van BRUZZ.be is de Vlaams-Brusselse Media vzw, met zetel op het Eugène Flageyplein 18 in 1050 Elsene (en KBO nummer 0547.949.238) maar gemakkelijkheidshalve zullen we onszelf verder gewoon BRUZZ noemen.

In onderstaande gevallen gebeurt de gegevensverwerking door BRUZZ zelf, zonder hulp van andere partijen.

 1. Wedstrijden en acties
  Het deelnemen aan wedstrijden vereist het opgeven van volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, gemeente. Bij wedstrijden waarbij de prijs per post wordt opgestuurd, vragen we bij deelname daarnaast ook een postadres. Bij wedstrijden en acties voor onze radio komt daar een telefoonnummer bij waarop de presentator de deelnemer kan bellen.

  De gegevens worden enkel in het kader van deze acties gebruikt om winnaars te contacteren en in geen geval doorverkocht of doorgegeven aan derden. Enkel de naam van de winnaar wordt doorgegeven aan de organisator zodat die zijn prijs kan innen of gebruiken.

  bewaring van de gegevens: de gegevens van deelnemers worden enkel bijgehouden tijdens de duur van de wedstrijd en de tijd die nodig is om de wedstrijd/actie achteraf af te handelen. Nadien worden de gegevens van de deelnemers gewist.
 2. Abonnement op onze printpublicatie BRUZZ
  Via de website BRUZZ.be kunnen gebruikers een abonnement op het stadsmagazine BRUZZ aanvragen, een adreswijziging doorgeven of hun abonnement stopzetten.

  In dat kader worden persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en postadres) verzameld nodig voor het versturen van het abonnement. Abonnees kunnen ook hun telefoonnummer opgeven zodat we hen telefonisch kunnen bereiken, maar moeten dat niet doen.

  bewaring van de gegevens: we zullen deze gegevens enkel bewaren tot, tot wanneer de abonnee zijn abonnement stopzet. Op dat moment worden zijn gegevens uit de database verwijderd.
 3. Meld nieuws
  Bezoekers kunnen nieuws melden aan de redactie via een formulier op BRUZZ.be. Daarin kan de bezoeker het nieuwsfeit melden, al dan niet vergezeld door een foto of video. Bij dit formulier worden volgende persoonsgegevens van de indiener gevraagd: naam, e-mail, gemeente en telefoonnummer.

  Deze persoonsgegevens helpen de redactie om de indiener te contacteren indien meer informatie gewenst is.

  bewaring van de gegevens: de gegevens van gebruikers, die ons een nieuwsfeit hebben gemeld, worden iedere maand verwijderd uit onze database.
 4. Solliciteren bij BRUZZ
  Wie solliciteert bij BRUZZ bezorgt ons wellicht een motivatiebrief en een CV en daar staan meestal nogal wat persoonlijke gegevens op. We slaan de gegevens van sollicitanten op in een bestand met mogelijke kandidaten, zodat we hen ook in de toekomst nog kunnen contacteren m.b.t. interessante opportuniteiten.

  Bewaring van de gegevens: We houden de gegevens van sollicitanten in principe maximaal 5 jaar bij, waarna we de gegevens uit onze bestanden zullen verwijderen. Sollicitanten mogen altijd aangeven dat ze niet willen dat we hun gegevens bewaren, en dan zullen we hun gegevens enkel bijhouden voor de duur van het selectieproces van de functie waarop de sollicitant solliciteerde.

2. Gegevensverzameling met de hulp van externen

BRUZZ doet enkel een beroep op betrouwbare externe partners en sloot met hen overeenkomsten af waar nodig om er voor te zorgen dat de gegevens van gebruikers goed beschermd blijven. Voor de volgende diensten doet BRUZZ een beroep op externe partners.

 1. Reageren op redactionele bijdragen
  Voor het reageren op artikels en videobijdragen op BRUZZ.be maken we gebruik van de externe online-service Disqus.com. Bezoekers moeten daarvoor een account aanmaken bij Disqus. Als je gebruik maakt van deze service, zal Disqus je gegevens verzamelen overeenkomstig hun eigen privacybeleid.

  BRUZZ heeft zelf ook toegang tot een eigen account op Disqus. Via die account ziet BRUZZ enkel de naam en de reactie die gebruikers plaatsen op content van de website van BRUZZ. BRUZZ ziet je e-mailadres en IP-adres niet. De reacties die gebruikers via hun Disqus-account posten op andere websites zijn evenmin zichtbaar voor BRUZZ.

  bewaring van de gegevens: de duur van de bewaring van de gegevens is gekoppeld aan het account dat de gebruiker bij disqus.com heeft.
 2. Nieuwsbrieven
  Via de website BRUZZ.be kan ingetekend worden op een van de twee nieuwsbrieven, een wekelijkse en een dagelijkse. Voor de inschrijving worden enkele gegevens gevraagd: naam, e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief; postcode en stad om als Brussels regionaal medium een zicht te krijgen op waar onze bezoekers vandaan komen (enkel binnen Brussel of ook daarbuiten).

  Deze gegevens worden enkel voor het versturen van de e-mailnieuwsbrief gebruikt of voor het aankondigen van acties op en van BRUZZ.

  Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief of hun gegevens wijzigen. Bij wijzigingen van hun gegevens worden de oude gegevens gewist. Bij uitschrijven worden alle gegevens uit de mailinglijst gehaald. Zowel uitschrijven of gegevens wijzigen kan onderaan elke nieuwsbrief.

  BRUZZ.be maakt voor het versturen van zijn nieuwsbrieven en het beheer van de nieuwsbriefabonnees gebruik van de Mailchimp. Mailchimp voorziet daarnaast ook in statistieken over het aantal keren dat een nieuwsbrief geopend werd en er werd doorgeklikt op een titel in de nieuwsbrief.

  Mailchimp treedt hierbij énkel op als verwerker voor BRUZZ en we sloten een overeenkomst met Mailchimp waarin staat dat Mailchimp de gegevens enkel maar mag gebruiken om ons te helpen met de dienstverlening waarvoor we bij hen aankloppen. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf en het is dus mogelijk dat bepaalde informatie in de VS wordt opgeslagen. Als dat zo is, dan gebeurt dat steeds onder het EU/VS privacy shield, zodat gegevens niet minder goed beschermd zijn als wanneer ze in Europa zouden worden opgeslagen.

  bewaring van de gegevens: de gegevens van abonnees worden dus enkel bijgehouden tijdens de duur waarin de abonnee aangeeft dat hij onze nieuwsbrieven wil ontvangen.
 3. Wearehearken
  Voor onze rubriek Big City gebruiken we de online-tool Wearehearken om vragen van gebruikers te verzamelen. De gegevens die de gebruiker daarbij doorgeeft worden op de servers van Wearehearken bewaard. Zij treden enkel op als onze verwerker en we sloten een overeenkomst met hen waarin staat dat ze deze gegevens enkel mogen gebruiken om ons te helpen met de dienstverlening waarvoor we bij hen aankloppen.

  BRUZZ gebruikt deze gegevens om de indiener van een vraag te kunnen contacteren als zijn vraag geselecteerd is door de redactie.

  bewaring van de gegevens: we houden deze gegevens voor een langere periode bij omdat we ook op elk moment een oudere vraag kunnen oppikken om in onze rubriek te beantwoorden. Natuurlijk kunnen gebruikers ons altijd vragen om hun gegevens (inclusief hun vragen) te wissen.

 4. Whatsapp
  Gebruikers kunnen deelnemen aan wedstrijden tijdens radio-uitzendingen van BRUZZ, een vraag stellen tijdens bepaalde radioprogramma’s (bv. Shout Out) of nieuws melden via de Whatsapp van BRUZZ. Uiteraard is het privacybeleid van Whatsapp toepasselijk op het gebruik van de app.

  Wij krijgen van gebruikers die ons via whatsapp contacteren het telefoonnummer te zien. Daarnaast zullen wij de de gebruiker ook vragen om zijn naam door te geven, bij wedstrijden is dat ook het e-mailadres. Dit om hem op een persoonlijke manier te contacteren indien nodig.

  bewaring van de gegevens: deze gegevens worden iedere maand uit onze database verwijderd.
 5. Chatten met de radio

  BRUZZ maakt gebruik van Tidio, een chat-platform waarmee luisteraars met de radio-presentatoren kunnen chatten tijdens bepaalde programma’s. Daarbij verzamelen we de voornaam van de surfer, zijn IP-adres en – indien de surfer ons tijdens de offline-uren wenst te contacteren - ook het e-mailadres. We vragen hiervoor toestemming bij de start van een chat. Deze informatie wordt samen met het chat-berichten bewaard in de Tidio-tool. Meer informatie hierover lees je in de Privacy Policy van Tidio.

  BRUZZ verzamelt deze gegevens enkel om de gestelde vragen in de chat te beantwoorden. Persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt volgens de geldende GDPR-regels.

3. Andere partijen die BRUZZ helpen

Wieni helpt ons om de website BRUZZ.be er te doen uitzien zoals hij is en host deze website ook. Het is mogelijk dat Wieni toegang krijgt tot bepaalde gegevens die we van jou verzamelen in het kader van het onderhoud van de website en de hosting ervan, maar dat zal eerder uitzonderlijk zijn. In elk geval hebben we met Wieni een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat de gegevens van gebruikers goed beschermd blijven.

Soms zullen we ook een beroep doen op andere consulenten (bv. IT, juridisch, financieel) en ook deze consulenten zullen uitzonderlijk inzicht krijgen in bepaalde gegevens die we verzamelen. Als dat zo is, zullen we met hen ook de nodige afspraken maken om de vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen

In het uitzonderlijke geval dat BRUZZ zou worden gekocht door een andere partij, zal die partij natuurlijk óók inzicht krijgen in de door BRUZZ verzamelde gegevens (maar die partij zal dan wel dit privacybeleid moeten respecteren).

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker die zijn gegevens deelde met BRUZZ kan op ieder moment vragen over welke gegevens wij precies beschikken, zijn gegevens corrigeren of vragen dat wij de gegevens verwijderen uit onze bestanden. Gebruikers hebben onder de geldende privacy wetgeving trouwens ook recht op beperking van verwerking, recht van bezwaar en recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens. Op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit staat dit in meer detail uitgelegd.

5. Nog vragen of klachten?

Gebruikers die met vragen zitten of hun rechten willen uitoefenen kunnen onze privacy-verantwoordelijke contacteren (of ons een brief sturen gericht aan Vlaams-Brusselse Media vzw, met zetel op het Eugène Flageyplein 18 te 1050 Elsene).

Onze privacy-verantwoordelijke zal zo snel mogelijk antwoorden (zeker binnen de maand maar wellicht veel sneller). Gebruikers die toch niet tevreden zijn over hoe we met hun verzoek omgaan, kunnen natuurlijk altijd de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni