Close: 'Een begroting van de jonge generatie'

© FDR/BRUZZ
| Burgemeester Philippe Close (PS) stelt begroting 2019 voor. Er is een klein overschot.

Het nieuwe schepencollege (PS, Ecolo-Groen, DéFI en change.brussels) van de Stad Brussel heeft haar eerste begrotingsoefening achter de rug. En net als bij de vorige meerderheden is de begroting in evenwicht. Aan de uitgavenkant zijn er een pak accentverschuivingen. Er wordt ingezet op onderwijs, participatie en een pak maatregelen voor het klimaat.

"Dit is een begroting van de nieuwe generatie. Ze geeft aan welke richting het de komende 6 jaar zal uitgaan met deze meerderheid” zei burgemeester Philippe Close (PS) tijdens de voorstelling. Het totale werkingsbudget van de stad bedraagt dit jaar 829 miljoen euro. Net niet de helft van dat bedrag gaat naar personeelskosten. Een derde is voor de politie en het OCMW. Beide diensten krijgen zo 2% meer dan vorig jaar. Die verhoging moet de extra sociale noden en de indexering van de lonen opvangen, en de aanwerving van extra agenten bekostigen.

De klimaatbegroting

“Het is een groene klimaatbegroting” zei schepen van Klimaat en Sport Benoit Hellings (Ecolo). Hij voorziet een verdubbeling van het budget voor zonnepanelen op de daken van de Brusselse scholen. Op termijn moet 30% van de stroom door zonnepanelen worden opgewekt.

Verder is er geld voorzien voor projecten rond ‘zero waste‘ en de vergroening van de straten. Eén project is al gebudgetteerd: het bos van Neder-Over-Heembeek, goed voor 400.000 euro.

Isolatie

Een groot deel van de Brusselse sociale woningen zijn echte energievreters. Veel sociale huurders betalen vandaag teveel voor hun verwarming omdat de woonst slecht geïsoleerd is. Daarom wil de meerderheid de komende jaren zeker 1.000 sociale woningen isoleren. “Energiefacturen van 200 euro per maand zijn voor heel wat sociale huurders geen uitzondering. Dat kunnen we niet langer toelaten”, zei Philippe Close. De stad voorziet dit jaar nog 5 miljoen euro voor de eerste werf.

20180528 RONDE ANS PERSOONS BRUZZ ACTUA 1618

Kinderopvang en onderwijs

Met een budget van 55,7 miljoen euro blijven onderwijs en kinderopvang dé prioriteit voor deze meerderheid. De stad zal extra investeren in het secundair onderwijs. En ook het Nederlandstalige onderwijs wordt dit keer niet vergeten. De bouw van de nieuwe basisschool in de Zennestraat, waar de stad nu al 7 miljoen euro voor uittrekt, wordt heel snel opgestart. “Naast de school komen er ook nog 15 woningen”, aldus Ans Persoons (change.brussels), schepen van Nederlandstalig Onderwijs.

Ook voor de allerkleinsten voorziet de stad investeringen. Vier nieuwe crèches openen nog dit jaar de deuren. Twee ervan krijgen het label ‘eco-crèche‘.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

In de buurt van de scholen wil schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) nieuwe schoolstraten aanleggen. Dit zal in nauw overleg gebeuren met de scholen en de buurt. Ingrepen voor de verbetering van de verkeersveiligheid, vooral dan rond de scholen, worden voor dit jaar 4 miljoen euro begroot, op een jaarbudget van om en bij de 11 miljoen.

Andere ingrepen inzake mobiliteit en openbare werken zullen volgens het STOP-principe gebeuren, met extra aandacht voor rolstoelgebruikers. Maar alvorens al die ingrepen te realiseren voorziet de stad een nieuw mobiliteitsplan. Dat komt er op basis van nieuwe metingen, die binnenkort van start zullen gaan.

Het budget voor fietsboxen wordt vertienvoudigd en er komen nu al 600 extra parkeerplaatsen voor fietsen.

Brussel Kiest 2018 Brussel-Stad Groen Bart Dhondt

Participatie

De stad Brussel gaat voor burgerparticipatie. "Maar dat mag niet rijmen op immobilisatie" aldus burgemeester Close. De stad voorziet daarbij de oprichting van wijkraden die dan zelf kunnen bepalen aan wat het stadsbestuur een welbepaald bedrag moet en mag spenderen. Ook voor grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van de tram naar Neder-Over-Heembeek, wil de stad aan de slag via participatieprocessen.

De begroting wordt tijdens de gemeenteraad van 11 maart besproken en gestemd.

Philippe Close (PS), burgemeester Brussel-Stad over de begroting van zijn nieuw schepencollege. Zonder mijn collega's van de vorige meerderheid af te vallen, is dit "de begroting van de jonge generatie", zegt hij aan Filip De Rycke.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?