Fedasil is straks mogelijk 12,5 miljoen euro kwijt door saga rond Molenbeeks asielcentrum

JB
© BRUZZ
11/08/2022

Fedasil dreigt een nieuwe uppercut te moeten incasseren in het dossier rond het Sebrechts-centrum in Molenbeek. Dankzij een doorlopende erfpacht ondertekend door gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) zou Fedasil bijna 12,5 miljoen euro moeten ophoesten voor een gebouw waarin het straks geen asielcentrum meer mag creëren.

Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) trok in juni naar de rechter in de hoop het door haar verfoeide asielcentrum een halt toe te roepen. Moureux beargumenteerde dat er door het bestaande Fedasil-centrum op haar grondgebied en gezien de socioeconomische realiteit van Molenbeek geen plaats is voor een nieuw centrum voor honderden asielzoekers.

Daarbij zou het centrum oorspronkelijk bestemd zijn als tijdelijk transitcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar werd het uiteindelijk ingevuld als opvangcentrum voor vluchtelingen uit alle windhoeken, tot groot ongenoegen van Moureaux.

Eind juli besliste de rechtbank dat het Fedasil-centrum in de François Sebrechtslaan binnen de veertig dagen administratief in orde gebracht moet worden, een quasi onmogelijke opdracht. Intussen lijkt het onvermijdelijk dat het asielcentrum, waarin om en bij de 400 asielzoekers worden opgevangen, over een viertal weken de deuren moet sluiten.

Erfpachtdeal van 11 jaar

Aan die sluiting zou een stevig prijskaartje kunnen vasthangen voor de federale overheid. Voordat het voormalige rusthuis Home Sebrechts dit jaar immers omgevormd werd tot asielcentrum, sloot Mahdi een erfpachtovereenkomst van elf jaar af met vastgoedfonds Cofinimmo. De jaarlijkse huursom ligt op 1.141.000 euro, ofwel net iets meer dan 12,5 miljoen in totaal.

Het gaat om dezelfde overeenkomst als de erfpachtdeal met de Armonea-groep, waaronder het opgedoekte Home Sebrechts viel. Dat wil ook zeggen dat Fedasil eigenaar zou blijven tot 2032, alleen kan het daar volgens de uitspraak van de rechter geen asielcentrum op touw zetten. Bij het het federaal agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers wordt onderzocht “welk gevolg we kunnen geven aan het vonnis”.

Op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is te horen dat “een erfpacht niet betekent dat de functie van het gebouw steeds hetzelfde moet blijven”. Vraag is wat Fedasil van plan zou zijn met het 8.000 vierkante meter tellende gebouw indien het er geen opvangcentrum van mag maken van de rechter.

“Je kan een uitzondering vragen voor een ‘zonevreemd’ gebouw”, aldus Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris de Moor. “Dit soort uitzonderingen wordt vaak toegestaan en in Vlaanderen bestaat er zelfs expliciete regelgeving voor wat betreft opvang van asielzoekers.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni