Groen licht voor stemrecht Belgen in buitenland bij gewestverkiezingen

© Ivan Put

Belgen die in het buitenland wonen, zullen mogelijk binnenkort ook mogen stemmen bij de gewestverkiezingen. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag zoals verwacht het licht op groen gezet. De meerderheid moet nu in het parlement op zoek naar steun bij de oppositie om aan de vereiste tweederdemeerderheid te geraken.

Sinds 2003 mogen de Belgen die in het buitenland verblijven, deelnemen aan de verkiezing van het federaal parlement. De ploeg-Michel wil dat nu ook mogelijk maken voor de verkiezingen van de gewestparlementen.

Onderwijs
Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vindt dat een logische stap. "De gewesten en gemeenschappen hebben hetzelfde bevoegdheidsniveau als het federale niveau. Een van de grote bevoegdheden is onderwijs. Het is normaal dat de gezinnen daarover een woordje te zeggen hebben", aldus Reynders, die opmerkte dat het "zwaartepunt" van het federale naar de regio's beweegt.

Om de hervorming mogelijk te maken, is een tweederdemeerderheid nodig in de Kamer en een gewone meerderheid binnen elke taalrol. De huidige meerderheid komt aan 85 van de 150 zetels. Aan Vlaamse zijde stelt zich geen probleem. Aan Franstalige kant zijn het cdH en Ecolo voorstander van een uitbreiding van het stemrecht naar de gewestverkiezingen. De PS was daarentegen nooit voorstander. De Franstalige socialisten pleitten donderdag voor de oprichting van een kiesomschrijving van Belgen in het buitenland voor de federale verkiezingen. Expats zijn doorgaans geneigd centrum-rechts te stemmen.

Voor de aanpassing is een wijziging aan bijzondere wetten en gewone wetten noodzakelijk. De kiezers buiten onze landsgrenzen zullen worden toegevoegd aan de kieskring van hun laatste verblijfplaats in België, zoals dat bij de Kamerverkiezingen gebeurt. De stemming zal elektronisch gebeuren. Dat heeft onder meer te maken met het praktisch probleem om voor de verkiezingen voor het Brussels gewest een groot uitgevallen stembiljet op te sturen.De wettekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State.

'Storende ongelijkheid'
De Vlaamse regering plaatste het thema onlangs op de agenda van het Overlegcomité, waarin de verschillende regeringen van ons land zetelen. Minister-president Geert Bourgeois reageert dan ook tevreden op de federale beslissing. "Ik pleit hier al lang voor. Het is volkomen logisch dat expats ook voor de deelstaatverkiezingen hun stem kunnen uitbrengen, nu ze dat al mochten voor de federale. Dit was een storende ongelijkheid", vindt Bourgeois.

Hij merkt op dat Vlamingen in het buitenland heel vaak erg betrokken zijn bij Vlaamse bevoegdheden. "Ik had natuurlijk liever gehad dat we dit zelf konden regelen. Vlaanderen heeft helaas die bevoegdheid niet, maar ik kijk hoopvol uit naar de wegwerking van dit democratisch hiaat", besluit de regeringsleider.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?