Jihadexpert Montasser Alde'emeh schuldig aan schriftvervalsing

De Brusselse jihadexpert Montasser AlDe'emeh is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Daar heeft de rechtbank van Mechelen over geoordeeld. AlDe’emeh wordt veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een geldboete. 'Eventueel gaan we naar het Europees Hof,' zegt zijn advocaat Walter Damen.

De zaak gaat over twee documenten waaruit moest blijken dat Jawad O. een deradicaliseringstraject had gevolgd bij zijn broer Khalid en bij de vzw De Weg Naar, waarvan jihadexpert Montasser Alde'emeh de voorzitter is.

The Way of Life
Toen Jawad in november 2015 werd opgepakt in een onderzoek naar de organisatie The Way of Life, stelde broer Khalid een document op waaruit bleek dat zijn broer bij hem en bij De Weg Naar een deradicaliseringsbegeleiding had gevolgd. Daarnaast nam hij met Alde'emeh telefonisch contact op met de vraag of hij eveneens op papier wilde zetten dat Jawad gederadicaliseerd was, met het oog op de raadkamer die enkele dagen later zou plaatsvinden.

Alde'emeh ging op het voorstel in waarop Khalid O. samen met Nabil R, op dat ogenblik de raadsman van Jawad, naar Molenbeek trok om het attest te gaan ophalen. Omdat Alde'emeh niet over een printer beschikt, stuurde hij de tekst via mail door naar Nabil R. Het document bevatte logo noch handtekening, beiden werden achteraf door Nabil R. toegevoegd, volgens hem op basis van een envelop met de handtekening van Alde'emeh erop die meegegeven werd.

De onderzoeksrechter stelde zich vragen bij de echtheid van beide documenten en startte in januari 2016 een onderzoek.

Vervalsing bewezen
De rechter meent dat de vervalsing bewezen is en veroordeelde het trio tot zes maanden met uitstel en een geldboete van 600 euro. De boete is effectief. "Uit de inhoud van het getapte gesprek tussen Mr. Alde'emeh en Mr. Khalid O. blijkt zeer duidelijk dat diens broer Jawad niet begeleid werd door Montasser Alde'emeh, dat de twee elkaar zelfs nooit eerder hadden ontmoet", klonk het in het vonnis.

"De verdediging sprak van een 'onrechtstreekse begeleiding' maar die stelling volgt de rechtbank niet. Khalid O. wist dat beide attesten niet strookten met de werkelijkheid. Hij wilde behulpzaam zijn voor zijn broer maar het blijft bedrieglijk opzet. Mr. Alde'emeh was actief betrokken bij de opmaak van het attest en wist dat dit in de raadkamer zou worden voorgelegd. Meester R. wist niet dat de inhoud strijdig was met de werkelijkheid maar wist wel dat hij en niet Mr. Alde'emeh de handtekening heeft geplaatst. Van Jawad O. is er geen zekerheid dat hij kennis had van de twee documenten, hij wordt dan ook vrijgesproken."

Die vrijspraak is een opluchting voor zijn advocate Evelyne du Moulin. "Hij wist van niets. Ik vind het wel betreurenswaardig dat de anderen werden veroordeeld, want mijn cliënt heeft wel degelijk verschillende deradicaliseringstrajecten gevolgd bij zijn broer."

Beroep
De andere raadsmannen overwegen in beroep te gaan. "Wij hebben verschillende confrontaties gevraagd maar deze zijn ons steeds geweigerd", aldus meester Walter Damen, die Montasser Alde'emeh vertegenwoordigt.

"Wij willen dat uitgeklaard wordt wat er juist met die zogenaamde envelop met die handtekening is gebeurd, want wij ontkennen het bestaan daarvan. Eventueel gaan we naar het Europees Hof. Wij willen ook dat de rol van Staatsveiligheid in dit verhaal erkend wordt. Ik hoop dat mijn cliënt ondanks deze veroordeling zijn werk verder kan zetten."

Nabil R.
Ook voor meester Nabil R. wordt het verderzetten van zijn carrière moeilijker door deze veroordeling. "We gaan de zaak laten bezinken", aldus meester Frédéric Thiebaut. "Hij wist niet dat de inhoud van het attest vals was maar heeft er wel een krabbel onder gezet. We zullen bekijken of we al dan niet in beroep gaan. Een strafrechtelijke veroordeling staat los van een tuchtveroordeling, maar het spreekt voor zich dat mijn cliënt door deze zaak imagoschade heeft opgelopen."

Tot slot reageerde ook voormalig Mechels imam Khalid O. "Ik heb nooit het opzet gehad om valse documenten op te stellen, ik ga wellicht in beroep. Ik respecteer het werk van de rechtbank maar deze straf voelt heel onrechtvaardig aan omdat ik te goeder trouw handelde", besluit hij.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees meer over
Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?