JOUW VRAAG. Hoe zit het met de vrijmetselarij in Brussel?

Danny Vileyn, Luana Difficile
© BRUZZ
14/12/2017

Luana Difficile sprak met vrijmetselaar Jacky Goris.

Zijn er nog veel loges actief in Brussel. Behoorlijk wat. In Brussel zijn er maar liefst tussen de zestig en de zeventig loges actief, zo rekende VUB-historicus Jeffrey Tyssens BRUZZ eerder dit jaar voor. En in die loges schuilen er heel wat verschillen. Zo zijn er mannenloges, vrouwenloges en gemengde loges.

"Zijn er nog veel actieve loges in Brussel?"

Matthias uit Sint-Pieters-Woluwe

Bovendien zijn niet alle loges erkend door de Grand Lodge of Londen: in België is alleen de Reguliere Grootorde erkend. Dat maakt dat negentig procent van de loges in Brussel geen erkenning heeft.
De grootste loge in Brussel is het Grootoosten van België. Henk Van hellem is er een van de logebroeders. Waarom is iemand anno 2017 logebroeder? “Mijn woensdagavond is heilig voor mij, dan ontmoet ik mijn broeders en ook de broeders en zusters van andere loges van de woensdag,” zegt Van hellem. “Heel de avond heeft iets ritueels: eerst samen eten aan een lange tafel, dan de zitting en ter afsluiting de bar. Pas als je een tijdje verhinderd bent, voel je hoe noodzakelijk dit alles is.”

Maar waarom precies? Van hellem: “Waar het op aankomt, is de andere te leren kennen. Trachten te begrijpen wat de andere denkt, voelt, heeft meegemaakt. Zonder het ermee eens te zijn. Zonder het te veroordelen. Elke oprechte overtuiging is de moeite om te aanhoren. Voor mij is dit meer dan noodzakelijk in de interculterele samenleving van vandaag.”

Fabriekjes
Dat er in Brussel zoveel loges zijn, heeft ook te maken met de hoofdstedelijke functie. De koepelstructuur van verschillende obediënties is hier gevestigd. Vroeger waren er weinig loges met veel leden, nu zijn er veel werkplaatsen met weinig leden.

Brusselse loges hebben doorgaans geen eigen lokalen, maar komen bijeen in wat je maçonnieke fabriekjes kunt noemen. De Lakensestraat is de bekendste, maar niet de grootste. In de Peterseliestraat zitten 52 werkplaatsen, goed voor 3.000 vrijmetselaars die de negen tempels zes dagen in de week vullen.

De meeste broeders en zusters in ons land zijn in meer of mindere mate vrijzinnig, al zijn er ook vrijmetselaars die een katholieke, joodse, protestantse of moslimculturele achtergrond hebben.
Het Grootoosten behoort trouwens tot de Latijnse variant, die te vinden is in landen waar de strijd met de katholieke Kerk het grootst was. Dat geldt ook voor de gemengde loges le Droit Humain en Lithos, de mannenloge Grootloge van België en de Vrouwengrootloge, die zoals de naam doet vermoeden, alleen vrouwen ontvangt.

De erkende Reguliere Grootloge is behoudend en gevoelig voor een religieuze invulling. “Om tot de Reguliere Grootloge te behoren, moet je in principe geloven in een persoonlijke god en de onsterfelijkheid van de ziel zoals de Constitutie van Anderson, de basistekst van de Grand Lodge of Londen, het voorschrijft,” geeft Van hellem nog mee.

De eerste Nederlandstalige loge in Brussel dateert van 1932. Vandaag zijn er elf Nederlandstalige loges in Brussel. Een derde van de leden komt uit de hoofdstad, twee derde uit de Rand. De loges die het meest nieuwe leden mogen begroeten, zijn de gemengde loges, vooral Le Droit Humain.

VOLGENDE WEEK: Klopt het dat concerten in Vorst Nationaal huizen kunnen doen trillen?

Big City Vrij Mestelarij poster BRUZZ ACTUA 1596

> De fototentoonstelling van Henk Van hellem Vrouwen kloppen aan de tempelpoort loopt nog tot 14 april 2018 in het Belgisch Museum van de Vrijmetselarij, Lakensestraat 73, 1000 Brussel

Big City

Zet onze journalisten aan het werk en stel ons jouw vraag over Brussel. De populairste vragen van de BRUZZ-gebruikers worden beantwoord in een reportage op een of meerdere BRUZZ-kanalen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , actua , Big City , vrijmetselarij , loge , Jeffrey Tyssens , Grootoosten van België , Henk Van hellem

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni