Winter in Brussel: verwarmingstoestellen in huizen en appartementen in werking

| Verwarmingstoestellen in huizen en appartementen in werking.

Brusselse uitstoot van broeikasgassen met 27 procent gedaald sinds 2005

© Belga
04/04/2024

De uitstoot van broeikasgassen is in het Brussels gewest met 27 procent gedaald tegenover 2005. Dat blijkt uit de cijfers voor 2022 die werden overgemaakt aan de Europese Unie.

Volgens Brussels minister van Klimaattransitie Alain Maron (Ecolo) is de dalende trend mee te danken aan het gevoerde beleid, met name op het vlak van gebouwenrenovatie en mobiliteit. De Ecolo-minister maakt zich sterk dat Brussel "goed op weg is" om de gemaakte afspraken na te komen en om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.

9c93d340-belgaimage-59814056.jpg

Belga

| Alain Maron (Ecolo), minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie.

Met de versnelde vermindering van de uitstoot is het Brussels gewest volgens Maron "goed op weg om de verbintenissen na te komen waarmee het een ambitieuze bijdrage kan leveren aan de Europese en internationale doelstellingen van België". "Brussel bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is essentieel om te kunnen genieten van schonere lucht, lagere energiefacturen en comfortabelere gebouwen", aldus Maron.

Volgens de Brusselse minister moet het gewest "doorgaan op de ingeslagen weg als het koolstofneutraliteit wil bereiken tegen 2050".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Milieu , broeikasgassen , Alain Maron

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni