onderwijs opinie BDW1517

Nederlandstalig onderwijs verliest marktaandeel in Brussel

FDC
© BRUZZ
08/12/2016

Het aandeel van leerlingen dat in Brussel Nederlandstalig onderwijs volgt, is gedaald. Dat is opmerkelijk, want al jaren beweert Vlaanderen dat ze middelen inzet om het marktaandeel net op te trekken. Het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert: 'Vlaanderen blijft investeren in extra stoeltjes in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.'

Hoewel er meer leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs zitten dan vorig jaar, zakt het marktaandeel van 19 naar 18,5 procent. Dat haalt Groen uit cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Dit betekent dat de Franse Gemeenschap er het laatste jaar in is geslaagd om meer nieuwe plaatsen te creëren dan de Vlaamse.

Dat is opmerkelijk, want al jaren beweert Vlaanderen dat ze middelen inzet om dit marktaandeel op te trekken. Zo gaf de Vlaamse Gemeenschap te kennen dat ze 30 procent van de Brusselse jongeren een plaats willen bieden in de Nederlandstalige scholen.

"Vlaanderen zegt al jaren dat het een aanbod voor 30 procent van de Brusselaars wil voorzien, maar het blijft bij beloftes. We zien nu zelfs een achteruitgang”, zegt Bruno De Lille (Groen), voorzitter van de commissie onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

“Zo laten we niet alleen honderden kinderen in de kou staan, het heeft op termijn ook een negatief effect op de tweetaligheid van onze hoofdstad. Het plaatstekort dreigt op lange termijn immers de Nederlandse taal te ondermijnen, zegt hij.

"De tweetaligheid van Brussel is er door het grote succes van het Nederlandstalige onderwijs de laatste 15 jaar enorm op vooruitgegaan. Veel Brusselaars spreken thuis Nederlands noch Frans, dus er is geen enkele reden om hen alleen naar het Franstalig onderwijs te sturen. Als we dat toch doen, dan snijden we in onze eigen vingers", stelt De Lille.

Het kabinet van Crevits trekt die trend echter in twijfel. "De tabel die werd bezorgd beschrijft de schoolkeuze van leerlingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen: gaan zij naar een school van de Franstalige gemeenschap of een school van de Vlaamse gemeenschap (in én buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?", schrijft Jasper Delanoy van het kabinet. "Op basis hiervan kan je dus geen conclusies maken over de capaciteit en het aandeel van jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel."

Het tekort aan Nederlandstalige scholen in Brussel is al lang een heikel punt. Vele kinderen vinden geen plaats in het Nederlandstalige onderwijs en trekken noodgedwongen naar scholen buiten Brussel.

De capaciteitsmonitor van de Vlaamse gemeenschap verwacht dat er tegen het schooljaar 2020-2021 in het basisonderwijs nog altijd een tekort van 1.215 plaatsen zal zijn. Bovendien ziet het er naar uit dat er dan ook in het secundair onderwijs een tekort van 1.000 à 2.000 plaatsen zal zijn.

Maar volgens Delanoy blijft Vlaanderen middelen inzetten: "Dit en de komende 3 jaar wordt er nog eens 30 miljoen euro extra geïnvesteerd in het Nederlandstalig onderwijs. Dat is goed voor 1.511 extra plaatsen in het basisonderwijs en 460 plaatsen in het secundair onderwijs. Daarnaast wordt er ook 11,2 miljoen euro in de Vlaamse Rand geïnvesteerd wat de druk op Brussel mee zal verlichten."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: actua , Samenleving

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni