20220119 Het Universitair Ziekenhuis in Jette UZ Brussel hospitaal Laarbeeklaan

| De hoofdingang van het UZ Brussel, het Universitair Ziekenhuis van de VUB in Jette.

Pilootproject UZ Brussel moet antwoord bieden op wachtlijsten logopedie

© Belga
01/05/2024

Het UZ Brussel wil met de opstart van een pilootproject een antwoord proberen te bieden op de wachtlijsten in de logopedie voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dat pilootproject moet kinderen en hun ouders op korte termijn op weg helpen.

Ouders en logopedisten zijn al langer dan vandaag gefrustreerd over de te lange wachtlijsten. Om die reden heeft het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van het UZ Brussel dinsdag het project-ALBaT®OS gelanceerd, of 'Alternatieve Leervormen en Begeleidingstrajecten aanreiken voor het Remediëren van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'.

Concreet zullen Brusselse Nederlandstalige logopedisten in twee Nederlandstalige scholen een traject opstarten dat zich zowel richt op het remediëren van kinderen als hun ouders. "In de praktijk gaat het dan over hoe ouders beter kunnen communiceren met hun kinderen, zodat de communicatie in het gezin beter verloopt", aldus Ellen Van Den Heuvel, de coördinator van het pilootproject.

Het pilootproject moet kinderen op korte termijn een duwtje in de rug geven om met de taalontwikkelingsstoornis aan de slag te gaan. Stoornissen van die aard belemmeren de opbouw van spraak- en taalsystemen bij kinderen, waardoor ze een achterstand opbouwen ten aanzien van leeftijdsgenoten zonder stoornis. Bij kinderen van wie de ouders het Nederlands thuis niet vaardig zijn, zorgt dat voor een extra obstakel in het aanleren van zowel de moedertaal als de schooltaal. 7 procent van de kinderen wordt geconfronteerd met een taalstoornis.

Het UZ Brussel heeft de bedoeling om zoveel mogelijk partners mee in het bad te trekken, daarom worden er ook sessies op scholen georganiseerd. "Door een laagdrempelig en wetenschappelijk onderbouwd traject uit te werken wordt getracht het verlies aan ontwikkelingskansen door de late opstart van individuele logopedische therapie te beperken", aldus Eva Cloet, directeur van het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni