Photo News

| Archiefbeeld

Steeds meer leerlingen problematisch afwezig op school

© Belga
20/05/2024

Meer leerlingen hebben vorig schooljaar aangeklopt bij het CLB dan voor de coronapandemie. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. De CLB's begeleidden ook opvallend meer leerlingen die problematisch afwezig zijn op school. Daarnaast zien ze een duidelijke stijging van het aantal geschorste leerlingen.

In het schooljaar 2022-2023 waren 30.254 leerlingen ongewettigd afwezig, of frequent of langdurig ziek, ofwel 2,46 procent van de hele leerlingenpopulatie. Dat zijn er 27 procent meer dan voor de pandemie. "Afwezigheden zijn een sterke voorspeller van vroegtijdig schoolverlaten", stelt Lotte Meulewater van CLB GO!. "Het is dan ook niet verrassend dat steeds meer leerlingen het onderwijs verlaten zonder voldoende kwalificaties."

4.457 (mogelijke) schorsingen

Nog blijkt dat 4.457 leerlingen in contact kwamen met het CLB vanwege een (mogelijke) schorsing. De afgelopen vier schooljaren nam dat aantal sterk toe. Vorig schooljaar ging het om 0,37 procent van alle Vlaamse leerlingen. Dat percentage ligt bovendien hoger in het buitengewoon onderwijs dan in het reguliere onderwijs. De CLB's wijzen erop dat het recht op onderwijs van deze leerlingen in gevaar komt.

Verder kwam vorig schooljaar meer dan de helft van alle leerlingen in Vlaanderen en Brussel in contact met een CLB (691.238 leerlingen, ofwel 56 procent). Over de jaren heen blijft dat percentage stabiel, maar het aantal interventies per leerling neemt wel toe. De begeleiding door de CLB's wordt dus intensiever.

Wachtlijsten en aanmeldstops

Voor de aanpak van complexere problemen, zoals verslavingsproblematieken en kwetsbare- en multiprobleemgezinnen, werken de CLB's samen met organisaties die instaan voor intensievere en specifiekere jeugdhulpverlening. Toch worden CLB's maar al te vaak geconfronteerd met wachtlijsten en aanmeldstops bij de welzijnspartners. "Daardoor moeten onze CLB'ers veel meer tijd investeren in overbruggingshulp om jongeren te helpen", legt Karen Dobbelaere van onderwijskoepel OVSG uit. "Dat zet druk op de werking van de CLB's, waardoor we niet voldoende kunnen inzetten op preventieve maatregelen. En net die zijn nodig om onder meer definitieve uitsluitingen te vermijden."

De CLB's doen daarom een "dringende oproep" aan de welzijnspartners voor een meer gecoördineerde aanpak om samen de versnippering in het hulpverleningslandschap voor jongeren tegen te gaan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni