| Een basisschool in Brussel (illustratiebeeld).

VGC trekt 1 miljoen uit voor projecten tegen schooluitval in Brussel

© Belga
04/06/2024

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt volgend schooljaar 1 miljoen euro uit waarmee acht scholen een beleid kunnen uitbouwen om spijbelen en schooluitval tegen te gaan. Dit jaar kregen vijf scholen die steun.

Met de financiering van het project Time-In kunnen scholen met (beroeps)technisch onderwijs extra mensen inzetten om leerlingen aan boord te houden. Sociaal assistenten, psychologen en andere professionelen worden zowel individueel als in klasverband ingezet om jongeren weer op de rails te krijgen en om samen te werken aan een positief schoolklimaat. De VGC wil met dit subsidiekader scholen ondersteunen om de gekwalificeerde uitstroom van jongeren te verhogen en hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

"Jongeren aan boord houden in ons onderwijs en ervoor zorgen dat ze blijven werken aan een diploma secundair onderwijs, dat is de hoofddoelstelling van Time-In," zegt Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

"Met dit project krijgen scholen meer ruimte om aan de slag te gaan met leerlingen die het moeilijk hebben of hebben afgehaakt, om welke reden dan ook. We willen dat élke leerling voor zich een toekomst ziet, in een positief schoolklimaat, want daarin ligt het succes van ons onderwijs."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni